Dnes je

Verš pro tento týden

Buďte si navzájom oddaní v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti.

Rimanom 12,10

Čtení pro dnešní den

RubrikyRubrika: Recenze

Otváranie dverí, ale komu?

Erdélyi Judit

MSEJK, 2015, 214 strán

 

Pod názvom Otváranie dverí, ale komu? sa ukrývajú hneď dve knihy lekárky MUDr. Judit Erdélyi. V jednej väzbe nájdete autorkinu staršiu knihu s názvom Alternatívna medicína vo svetle Biblie a jej akési voľné pokračovanie s názvom Otváranie dverí, ale komu? Ak ste autorkinu prvú knihu nečítali, bude fajn, keď začnete práve ňou.

Obe knihy sa zaoberajú otázkou alternatívnej medicíny z pohľadu lekára a predovšetkým z pohľadu Biblie. V úvode sa autorka zamýšľa nad otázkami: Prečo ľudia v dnešnej dobe stále častejšie vyhľadávajú alternatívne metódy na riešenie svojich zdravotných problémov? Čo pre nich zdravie vlastne znamená? V skratke hovorí tiež o príčinách chorôb v živote človeka. Ďalej sa snaží zadefinovať pojmy, čo to alternatívna medicína je a na aké odvetvia ju možno rozdeliť. Alternatívna medicína v sebe zahŕňa aj užitočné metódy ako napríklad správne používanie byliniek, fyzioterapia (precvičovanie svalov a kĺbov), či zásady zdravého stravovania. Ale existujú aj mnohé nebezpečné alternatívne smery a postupy, ktoré sa nedajú vedecky zdôvodniť a spájajú sa s nadprirodzeným svetom, majú okultné pozadie.

Autorka sa snaží upozorniť na nástrahy a pasce, do ktorých sa človek neznalý veci môže chytiť. Dnešná doba je v tomto smere veľmi neprehľadná, mnohí alternatívni liečitelia sa snažia zakryť okultné pozadie svojich metód za „vedecky“ znejúce výrazy alebo, čo je ešte nebezpečnejšie, ani oni sami netušia, že ich metódy vychádzajú z pôsobenia zlých duchovných síl. Autorka sa tiež podrobnejšie venuje niektorým konkrétnym liečiteľským metódam s duchovným pozadím ako je napr. joga, autogénny tréning, akupunktúra, akupresúra, Silvova metóda, homeopatia, filipínsky liečitelia, reiki atď.

Čo mňa predovšetkým v týchto knihách oslovilo a považujem to za veľmi dôležité, že autorka sa okrem štúdia jednotlivých alternatívnych smerov venuje pomerne podrobne aj základnej otázke okultizmu – čo je to okultizmus, prečo a ako sa mu vyhýbať, aké následky so sebou prináša.

Judit Erdélyi poukazuje na to, že ak nám Boh niečo zakazuje, to znamená, že to „niečo“ naozaj existuje a funguje. Prečo by nás predsa varoval pred niečím neškodným, pred niečím, čo neexistuje? Dnes už niet pochýb o tom, že duchovný, nemateriálny svet naozaj jestvuje, je to vedecky potvrdené. Otázkou však zostáva, ktorej strane nadprirodzeného sveta otvoríme svoje dvere, pretože niečo také ako „duchovné vákuum“ neexistuje. Buď sú nadprirodzené sily od Boha alebo od diabla, nič medzi tým. Preto treba brať duchovné sily v pozadí alternatívnych liečebných metód vážne, nespoliehať sa na to, že ja tomu neverím a preto to nebude fungovať, nemôže mi to uškodiť. Netreba dávať diablovi príležitosť dostať sa do nášho života. Ak si človek totiž začne s duchovnými mocnosťami nepochádzajúcimi od Boha, musí počítať s tým, že mu prerastú cez hlavu. Autorka to ukazuje na príklade Mojžiša a egyptských rán. Aj faraónovi muži vedeli zobudiť nadprirodzené sily, vedeli vyvolať napr. žaby, ale už ich nevedeli vrátiť späť, na to si faraón volal Mojžiša a prosil o Božiu pomoc (2. Mojžišova 7,26 - 8,4).

Jedna z ďalších dôležitých skutočností, na ktorú autorka upozorňuje, je, že nielen ľudia vyhľadávajú spojenie s nadprirodzeným svetom, ale aj nadprirodzený svet sa chce spojiť s nami. Tak, ako človeka hľadá Boh, tak ho hľadá aj diabol a snaží sa rôznymi podvodmi dostať do jeho života. Preto treba byť ostražitý, brániť sa, strážiť si srdce.

A v neposlednom rade sa autorka zaoberá aj našou úlohou byť dobrými smerovými tabuľami pre ľudí okolo nás. To si však vyžaduje poznať Boží postoj k týmto veciam a riadiť sa ním, neskúšať na sebe veci, o ktorých vieme, že sa Bohu nepáčia, pred ktorými chceme varovať ostatných.

Myslím si, že v dnešnej dobe, kedy sa vynára stále viac ochorení, na ktoré klasická medicína nestačí, sú tieto knihy dobrou orientačnou tabuľou a varovaním pred nebezpečnými rizikami. Aj keď konkrétne v druhej knihe by som ja osobne potrebovala niektoré tvrdenia viac doložiť biblickými citátmi. Pri čítaní niektorých myšlienok som si totiž nebola istá, či sú odvodené od biblických veršov, a od ktorých konkrétne, alebo ide len o názor autorky. V každom prípade však boli obe knihy pre mňa prínosom.


JANA ČÍŽOVÁOstravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se

xTento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.