Dnes je

Verš pro tento týden

Pevná věž je Hospodinovo jméno, k němu se uteče spravedlivý jak do hradu.

Přísloví 18,10

Čtení pro dnešní den

RubrikyRubrika: Výročí

25 let v novém sborovém doměV životě každého člověka existují zastávky, na kterých se ohlíží zpět, co prožil. Podobně je tomu v historii státu, společnosti i křesťanských sborů.

V Izraeli bylo zvykem, že na některých pamětních místech postavili kamenné sloupy, aby nadcházejícím generacím zvěstovaly, co se tam stalo, jakým způsobem Hospodin zasáhl do života národa.

Známým je oltář z 12 kamenů, vynesených z Jordánu při přechodu této řeky na cestě z Egypta do zaslíbené země, který postavili na břehu řeky v místě zvaném Gilgál. Oltář měl připomínat všem, kteří jej v budoucnu uvidí, že Hospodin zastavil vody Jordánu, aby velký národ přešel vyschlým korytem řeky do Kenaanu. Nebo Samuel po vítězství nad Pelištejci dal postavit Kámen pomoci, který pojmenoval Eben-ezer – „Až potud nám Hospodin pomáhal“.

Podobně i věřící Křesťanského sboru v Ostravě-Kunčičkách uspořádali v sobotu, 14. května 2016, vzpomínkové shromáždění u příležitosti 25 let od otevření nového sborového domu, aby si připomněli úžasný projev Boží milosti. Zúčastnilo se jej mnoho věřících z České i Slovenské republiky, zejména ti, kteří z počtu kolem 700 budovatelů nějakým způsobem přiložili ruku k šestileté výstavbě sborového domu.

Počátky ostravského sboru spadají do roku 1924, kdy se Pánu Ježíši odevzdal Ferdinand Tvrdý, který pak přijal jméno Scholz. První věřící se začali scházet v jeho bytě na Hulvákách. V roce 1927 bylo ve sboru již 17 věřících, proto si museli upravit místnost z bývalé mlékárny v domě pana Škařupy na Mariánskohorské ulici ve Vítkovicích. Do roku 1933 sbor prožil velké Boží požehnání, když se rozrostl až na 50 věřících. Ke konci třicátých let jich bylo již kolem 150. Proto si pronajali sál Vítkovických železáren na Šalomouně. Žel, brzy jej po příchodu Němců do Ostravy museli opustit, a našli si nové místo ve škole v Michálkovicích. Netrvalo dlouho a již v roce 1944 museli tuto školu, kvůli její rekonstrukci, opustit. Bratři byli zdatní řemeslníci, někteří z nich byli horníci, a ti díky sestře Rakušanové za jeden a půl měsíce přebudovali dřevěnou kůlnu v zahradě za domem na Rybnické ulici na shromažďovací místnost. Mohlo se v ní shromažďovat až sto lidí a byla schopna provozu i v zimě.

V roce 1950, po vydání nového církevního zákona komunistickou vládou, došlo k zákazu činnosti sborů. To se vztahovalo i na ostravský sbor. Věřící se museli scházet tajně v domácích skupinkách. Až v únoru 1956 došlo k povolení činnosti sborů, a tak se na Rybnické ulici shromáždění obnovilo, ale již i s věřícími z Michálkovic, Heřmanic a Petřvaldu, kde tato menší shromáždění zanikla. Na obrázku je pamětné setkání zástupců sborů z celé Československé republiky 2. května 1959.

Místnost na Rybnické ulici byla dřevěná a hrozilo nebezpečí požáru. Proto na základě rozhodnutí MěstNV v Ostravě se sbor musel začít scházet v Třanovského sále Českobratrské církve evangelické, a objekt na Rybnické ulici byl zbourán.

Třanovského sál byl pěkný, svou kapacitou stačil ke shromáždění, ale sloužil také domácí evangelické církvi a také adventistům. Stávalo se, že někdy v neděli před Památkou Páně věřící museli v mrazu stát venku a čekat, až se sál uvolní. Mládeži scházela místnost, kde by v týdnu mohla trávit více času. Přesto se sbor rozrůstal a duchovní práce zde probíhala třicet let, a to až do 3. března 1991.

V letech 1981 až 1984 bratři ostravského sboru, na různých místech Ostravy, obzvlášť intenzívně hledali vhodný objekt k zakoupení, který by mohli rekonstruovat a dovybavit na sborový dům. Několik možností se v různých částech Ostravy sice objevilo, ale žádost o odkoupení podali u zchátralého objektu v uličce Chopinova u náměstí v Přívoze. Komunistické vedení města ovšem nechalo budovu raději zbourat, než aby nějakou nemovitost prodalo církvi. A pak přišel klíčový rok 1984. Na setkání zástupců církví s místopředsedou Krajského národního výboru dne 18.1. dostal bratr Krmášek tip na zakoupení tzv. Husova sboru v Kunčičkách. Tento šedesát let starý kostel Církve československé husitské pak ostravským bratřím o pár dnů později doporučil i městský církevní tajemník. Celý rok trvalo intenzivní hledání Boží vůle. Když ObNV v Ostravě 2 odsouhlasil možnost rekonstrukce kostela, tak 12. 11. 1984 bylo definitivně rozhodnuto o jeho odkoupení, rekonstrukci a vybavení.

Výstavba sborového domu tedy probíhala od roku 1984 do roku 1991. Více než 120 ostravských a přes 700 jiných dobrovolníků odpracovalo v průběhu šesti let přestavby a vybavení sborového domu více než 170 tisíc hodin (domácí z toho 56%, hosté 44 %). Všichni pracovníci zde prožili krásné a užitečné obecenství a obrovskou i všestrannou Boží milost.   

První shromáždění v sále nového domu se uskutečnilo 24. března 1991, o týden později 29. 3. proběhla první konference mládeže a zahájení velikonoční konference. Pro věřící ze Severní Moravy byla příležitost zúčastnit se shromáždění u příležitosti křtu 52 věřících v neděli, 21. dubna. Tento okamžik zachycuje fotografie. Od té doby až doposud bylo ve sborovém domě pokřtěno 635 věřících.

25 let je poměrně dlouhá doba. Nelze vyjmenovat, jakým způsobem Pán Bůh žehnal svému dílu ve sborovém domě. Kromě pravidelného shromáždění sboru se zde uskutečňovaly

 • Porady starších sborů z celé republiky
 • Mládežnické pobyty
 • Kurzy biblického vzdělávání
 • Mimořádné shromáždění k 100. výročí bratrského hnutí v Čechách
 • Evangelizační koncerty duchovních písní
 • Práce vydavatelství A-ALEF, která od roku 2011 pokračuje ve sborovém vydavatelství
 • Svatební obřady včetně svatebních shromáždění

V současné době zde pracuje Pavučina o.p.s., kde se bratři a sestry věnují okolním nevěřícím dětem a mládeži, a to několikrát v týdnu.

Již několik let se ve sborovém domě schází věřící vietnamského sboru, kteří evangelizačně pracují v početné vietnamské komunitě v Ostravě a okolí. Mívají zde několikrát ročně velké evangelizační shromáždění, na které přijíždějí vietnamští kazatelé ze zahraničí.

S provozem sborového domu jsou spojeny mnohé opravy a údržbářské práce.

V průběhu 25 let byly provedeny tyto nezbytné práce:

 • Kompletní výměna vodovodního potrubí
 • Výměna střešní krytiny
 • V některých místnostech výměna netěsnících oken za plastová
 • Úprava topení na samostatné okruhy s menšími, úspornějšími plynovými kotly
 • Opravy venkovních omítek a oprava prosakující terasy

S Boží pomocí si tyto práce většinou provedl ostravský sbor sám.

Na vzpomínkovém shromáždění bylo vysloveno poděkování všem těm stovkám věřících, kteří věnovali čas, síly i finanční prostředky, aby v době nesvobody pro zvěstování evangelia, mohl být postaven tento důstojný stánek pro Boží lid. Především však v sále znělo slovo vděčnosti milostivému Bohu EBEN-EZER – až dotud nám pomáhal Hospodin.

Ti, kdo chtějí mít vzpomínku na šestiletou práci při výstavbě sborového domu a dívat se na více než 400 fotografií z této doby, mohou si zakoupit DVD v ostravském sboru.

 V průčelí hlavního sálu sborového domu je na skleněné vitríně kresba bratra Kapce, která vystihuje hlavní účel domu: ALFA a OMEGA. Centrem života sboru je Bůh-Otec a Pán Ježíš Kristus. Ať Bůh má v tomto sboru to místo, které mu náleží!


JÁN OSTROLUCKÝ a MILOŠ PIDRAOstravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se

xTento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.