Dnes je

Verš pro tento týden

Buďte si navzájom oddaní v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti.

Rimanom 12,10

Čtení pro dnešní den

RubrikyRubrika: Biblické kvízy

Rozhovor s neznámým (12)Reportér: Byla byste tak laskava a poskytla nám malý rozhovor?

Neznámý/á: Mně je všechno jedno. Když vás něco zajímá, ptejte se.

R: Jak dlouho jste žila se svým manželem na dvoře v Šúšanu?

N: Ani nevím, ale bylo to víc než pětadvacet let. Manžel byl Agagovec a do Šúšanu přišel ještě se svým otcem Hamedatem jako malý chlapec. Hamedat byl něco jako kouzelník, proto ho Peršané vzali na královský dvůr.

R: Vy jste ale původem Peršanka?

N: Ano, já pocházím z významné perské úřednické rodiny.

R: Jaké bylo vaše manželství?

N: Manžel byl velmi ctižádostivý člověk. Pořád tvrdil, že jednou bude prvním ministrem. Zdokonaloval se ve svých magických dovednostech, uměl věštit budoucnost, zaklínat druhé, dokázal ničit lidi na dálku. Musím říct, že jsem z něho měla někdy i strach. Málokdy ale probíral doma záležitosti týkající se jeho povolání.

R: Měli jste děti?

N: Ach, nemluvte o tom. Deset synů jsem mu porodila a dnes jsou všichni mrtví! Všichni...

R: Odpusťte, nechtěl jsem vás rozrušit. Jak se stalo, že váš manžel dosáhl tak vysokého postavení?

N: O jeho schopnostech se vědělo, ale byl cizinec. Kolem krále byla velmi silná klika rádců. Manžel pomocí nějakých kouzel tuhle skupinu rozbil. Poštval jedny proti druhým, několik lidí také zemřelo za záhadných okolností. A proč to dnes tajit - zorganizoval atentát na krále, který pak pomohl odhalit a svalil vinu na své protivníky. Král mu pak byl velice vděčný za záchranu života a ustanovil jej prvním z velmožů.

R: Co to znamenalo?

N: Můj manžel měl skoro neomezenou moc. Král mu velmi důvěřoval. Stoloval s ním, ve všem se s ním radil. Když manžel něco králi navrhl, vždycky podle toho král jednal.

R: Tak mu prošel i plán vyhubit Židy?

N: Ano. Manžel vše dělal tak, jako by to byla vůle boží. Takže když chtěl, aby mu král vyhověl, vrhal například před králem los a výsledek pak interpretoval podle toho, jak potřeboval. S těmi Židy to bylo přesně tak. Ale to byl počátek našeho neštěstí.

R: Jak to?

N: Manžel nenáviděl jednoho Žida, protože on ho ignoroval, neprojevoval mu úctu. Tak ho napadlo, že když nechá zlikvidovat všechny Židy, padne i tento. A udělal to šikovně, král mu uvěřil, že to je vůle boží a manžel mohl vydat královým jménem zákony, podle kterých měli být Židé zničeni. Jenže manžel nevěděl, že Židovka je i královna.

R: Královna to tedy celé překazila?

N: Nejen to. Nechala ho pověsit na kůl. Ach, jazyk bych si vytrhla, že jsem s tím nápadem vůbec přišla... Když jsem viděla, jak manžel toho pyšného Žida nenávidí, poradila jsem mu, aby nechal postavit padesát loktů vysoký kůl, na který ho pak nechá pověsit. A visel na něm nakonec on sám!

R: Co se stalo, když Židé dostali povolení se před útoky bránit?

N: To bylo strašné. Nikdo to nevěděl. Všichni se chystali na Židy, protože byli bohatí. Jenže královna zařídila, že král Židům dovolil se bránit. Navíc na jejich straně byli satrapové a úředníci, takže nakonec byli pobiti ti, kdo se na Židy chystali. Nám zničili dům, uprchla jsem na poslední chvíli. Syny pochytali a pak je všechny pověsili.

R: Co teď s vámi bude?

N: Nevím, nic. Můžu jen žebrat a oplakávat zkažený život. Ach, proč šel manžel proti Židům, proti Božímu národu! Tak jsem ho varovala, ale už bylo pozdě. Pozdě...

R: Děkuji za rozhovor.


Kdo je náš neznámý/á a kde v Bibli se o něm píše?Sestavil PETR VAĎURA


Správná odpověď na kvíz č. 11 zní:
Diotrefes (3. Janův)


Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se

xTento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.