Dnes je

Verš pro tento týden

Buďte si navzájom oddaní v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti.

Rimanom 12,10

Čtení pro dnešní den

RubrikyRubrika: Biblické kvízy

Rozhovor s neznámým (35)Reportér: Dovolte mi prosím několik otázek. Kam se chystáte s tolika ozbrojenci? Vždyť Egypt s nikým neválčí.

Neznámý/á: Ale zemřel náš velký protivník a my jsme povinni pomstít krev našich otců a bratří.

R: O čem mluvíte? Kdo zemřel?

N: Král Izraele a hlavně ten největší vrah v dějinách, který má na svědomí tisíce nevinných životů – jeho generál Jóab.

R: Copak vám nějak izraelský král ublížil?

N: Nejennom mně, ale celému našemu královskému rodu a celé zemi. Copak nevíte, že zde žijeme v exilu? Že naše království ti vrazi vyvrátili? Půl roku plenil Jóab naši zemi a vyvražďoval všechno mužského pohlaví – muže, starce, chlapce, děti. Chovali se jako ti největší barbaři – jen aby náš národ zničili. Ale krev nevinně zabitých volá k nebesům o pomstu!

R: Jak se zachránila vaše rodina?

N: Král byl zavražděn, ale jeho syn, můj otec, který byl tehdy ještě mladý, ještě s několika muži  uprchl nejprve do Páranu a pak sem do Egypta. Zde se mu dostalo skvělého přijetí. Farao mu dal dům, zajistil mu roční rentu a dokonce mu přidělil i území, z jehož výnosů je náš dvůr živ. Farao se o otce staral jako o syna a dokonce ho i oženil. Moje matka je sestrou faraónovy manželky, vznešené paní Tachpenésy. Máme se zde skutečně dobře.

R: Proč tedy odcházíte? Není to vůči faraónovi projev nevděku?

N: Ne, farao bude vždy náš otec a král. Jenže my nemůžeme nechat nepomstěnu vinu, kterou se Davidovci vůči našemu lidu i našemu království provinili. Proto se chystáme na cestu.

R: Ale vás osobně čekala na faraónově dvoře skvělá kariéra.

N: Ano, mám zde postavení rovné faraónovým synům. Mohl bych sloužit v diplomatických službách nebo se stát prefektem některé části Egypta. Jenomže já nejsem a nikdy nebudu Egypťan. Jsem vnuk edómského krále, a dokud je naše země v troskách, stále budu mít před očima vinu těch izraelských vrahů. Musíme se pomstít.

R: Jenomže nový izraelský král je s faraónem velmi zadobře. Prý si dokonce bude brát za manželku jeho dceru.

N: Farao je moudrý muž a snaží se zabezpečit hranice země na východě. Rozpínavost Davidovců mu však moc po chuti není. Ví o chtivosti nového krále, o jeho zámořských plavbách, které koná kvůli zlatu. Doslechl se o tom, že izraelský král vyjednává s našimi jižními sousedy a že je velkým přítelem krále týrského. Oslabení takto mocného souseda by tedy vůbec nebylo na škodu.

R: Co chcete na své výpravě dělat?

N: Plenit. Krále se nám asi zničit nepodaří, ale můžeme škodit na mnoha místech. Budeme dělat to, co dělá z Damašku syn Eljánův: loupit, unášet ženy a vraždit muže. Vrátíme jim to, co oni udělali nám a Aramu. Tak je to přeci i v tom jejich zákoně, ne? „Oko za oko, zub za zub.“ Tak to splníme.

R: Děkuji za rozhovor.


Kdo je náš neznámý/á a kde v Bibli se o něm píše?Sestavil PETR VAĎURA


Správná odpověď na kvíz č. 34 zní:
Šebna (Izajáš 22,1-25)


Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se

xTento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.