Dnes je

Verš pro tento týden

Pevná věž je Hospodinovo jméno, k němu se uteče spravedlivý jak do hradu.

Přísloví 18,10

Čtení pro dnešní den

RubrikyRubrika: Biblické vzdělávání

Ponuka emmauských

korešpondenčných kurzovV septembri minulého roka sme spustili webovú stránku s informáciami o ponúkaných korešpondenčných kurzoch v slovenskom jazyku, ktoré majú za účel pomáhať ľuďom poznávať Božie Slovo, Bibliu. Prostredníctvom tejto stránky je možné priamo objednať kurzy, ako aj spoznať ich charakteru a tiež celosvetovú aj našu slovenskú históriu ich vzniku a rozšírenia. Kurzy majú prívlastok „emmauské“, čím odkazujú k príbehu, keď sa Pán Ježiš po svojom zmŕtvychvstaní pripojil k smutným učeníkom, ktorí opustili Jeruzalem a išli do mestečka Emmaus. Evanjelista Lukáš zaznamenal, že Pán Ježiš, započnúc od Mojžiša a od všetkých prorokov vykladal im, čo kde vo všetkých Písmach je napísané o Ňom. (Lk 24,27, Roh. preklad)V slovenskom jazyku ponúkame kurzy:

Pre hľadajúcich (evanjelizačné)

 • Čo učí Biblia – prehľad hlavných tém učenia Biblie
 • Najväčší z ľudí – biblická zvesť o Ježišovi Kristovi, Spasiteľovi
 • Ľudia, ktorí sa stretli s Ježišom – o mužoch, ktorí sa s Ním stretli počas Jeho života na zemi
 • Narodený pre víťazstvo – šanca pre ľudí, ktorým sa život nevydaril

Výklady biblických kníh Starého Zákona

 • Prehľad Starého zákona I. Zákon a dejiny – stručný prehľad kníh od Genezis po Ester
 • Prehľad Starého zákona II. Poézia a proroctvá – stručný prehľad kníh od Jóba po Malachiáša
 • Genezis – kniha počiatkov – stručný výklad počiatkov všetkého

Výklady biblických kníh Nového zákona

 • Evanjelium podľa Lukáša
 • Evanjelium podľa Marka
 • Skutky apoštolov
 • Listy Tesaloničanom
 • Listy apoštola Jána

Praktické poučenia pre život kresťana

 • Kresťanský život
 • Duchovný rast kresťana
 • Vyššou cestou
 • Ženy, ktoré sa stretli s Ježišom

O biblickom poriadku v prvotných zboroch cirkvi

 • Kristus miloval cirkev

Pre dorast

 • Pamätaj na svojho Stvoriteľa – aplikácie z knihy Genezis

  
Bližšie informácie môžu záujemcovia získať prostredníctvom:

listového kontaktu:

e-mailu:

na stránke:

cez telefón:

EMMAUS CENTRUM, o.z., P.O.Box 25 A, 949 01 Nitra

biblickekurzy@emmauskurzy.sk

www.emmauskurzy.sk

037 6518795, 037 7418212, 0908 055253.

 

Najväčší podiel tých, čo si kurzy nielen objednali, ale ich aj študujú, tvoria väzni vo výkone trestu (aj prepustení), z ktorých mnohí práve v tomto prostredí uverili v Pána Ježiša. Títo ľudia nemajú prostriedky na korešpondenciu. Posielame im spätné obálky s nalepenou známkou. Uvítame preto akýkoľvek finančný príspevok na túto službu, ako aj na vydanie ďalších kurzov na našom bankovom účte: SK14 0200 0000 0000 7393 4162 (IBAN).


Za EMMAUS CENTRUM
JÁN HUDEC, predseda o. z.Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se

xTento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.