Dnes je

Verš pro tento týden

Pevná věž je Hospodinovo jméno, k němu se uteče spravedlivý jak do hradu.

Přísloví 18,10

Čtení pro dnešní den

RubrikyRubrika: Výročí

Získat Evropu pro Krista

10 let křesťanského motoklubu

"Road 146"

 

V krásných zimních dnech na periferii Varšavy, hlavního města Polska, proběhlo čtyřdenní pracovní a modlitební setkání prezidentů a lídrů  křesťanských motocyklových klubů v podstatě z celé Evropy, počínaje Portugalskem, přes Norsko, Itálii až po Ukrajinu a Litvu. Toto setkání probíhá každoročně, pokaždé v jiné evropské zemi a zastřešuje ho organizace „Biker Church Europe“. Biker Church je mezidenominační síť ("Networking") pastorů-motorkářů a křesťanských motorkářských klubů z celé Evropy. Je to v podstatě pracovní skupina, která hlavně prostřednictvím internetu spolupracuje s jednotlivými křesťanskými motokluby po celé Evropě na poli misie a evangelizace. Do této spolupráce je úzce zapojená i organizace „Bible for the nations“, která rozdává motorkářské Bible.

Jejich hlavním posláním je šíření evangelia a Božího slova k lidem a skupinám lidí, ke kterým se běžní křesťané  jen stěží dostanou. Jsou to uzavřené komunity motorkářů, drsné "bikerské" kluby, narkomani, rockeři nebo různé zájmové skupiny lidí jako např. fandové motoristického sportu a jim podobní. I tito lidé potřebují slyšet Boží slovo, možná ještě více, než kdokoli jiný. Nezřídka padli ve svém životě hodně hluboko, ať již kvůli drogám, alkoholu nebo díky okultismu. A jaké následky takový život s sebou nese asi není potřeba rozvádět. Často to vidíme kolem sebe.

Věřící motorkáři v Evropě tedy využívají své motorky jako misijní nástroj, jako prostředek navázání vztahu s těmito lidmi a příležitost mluvit s nimi o Bohu, svědčit jim nebo jim darovat Bibli. Ale ani u nás v České republice to není nic nového. Letos je to právě 10 let, kdy po vzoru Evropských klubů vznikl první křesťanský motoklub pod názvem „Road 146“.  Název odkazující na verš z Janova evangelia (14,6), kde Pán Ježíš říká: „Já jsem ta cesta, pravda i život."

Křesťanský motoklub „Road 146“ je mezidenominační sdružení věřících motorkářů. Jejich posláním je kromě sdíleného zájmu o motorky také služba v Božím díle šíření evangelia. Bikeři chtějí církvím pomáhat, aby se s evangeliem dostali z církevních budov na ulici mezi lidi, kteří evangelium ještě neslyšeli.

Přestože prostředí v naší republice je poněkud odlišné než v západní Evropě, čeští věřící „bikeři“ si našli způsob, jak sloužit Bohu a šířit zprávu evangelia.  Kromě spolupráce s církvemi a Dětskou misií na různých evangelizačních akcích se také účastní se svým programem na různých „Open air" festivalech, jako je např. velký křesťanský festival „Campfest“ na Slovensku. Dále se v posledních letech účastní, mezi motorkáři oblíbeného, požehnání před sezonou, navštěvují letní křesťanské tábory, ale i léčebny pro drogově a jinak závislé a v neposlední řadě i věznice. Všude tam slouží evangelizačním slovem, svědectvím obrácených motorkářů a doprovodným programem např. ve formě různých soutěží a her pro děti apod.

V poslední době se naše služba ještě více rozšířila směrem k motoristické veřejnosti, např. na závodech silničních motocyklů, kde jsme měli svůj stánek a kromě duchovního poradenství jsme tam nabízeli také knížku životních příběhů obrácených motorkářů, rockerů či gangsterů, které Bůh vysvobodil ze zajetí hříchu.

Už se nemůžeme dočkat, až budou v květnu vytištěny první české motorkářské Bible (Bikers Bible), které jsou už ve většině Evropy běžně k dostání. Bude to pro nás skvělý nástroj pro naši službu šíření evangelia. A právě na setkání ve Varšavě bylo vydání české „Bikers Bible“ jedním z hlavních témat k jednání a modlitbám.

Dlouho jsme na to čekali a věříme, že díky Pánu budeme mít v ruce brzy Boží slovo určené motorkářům a motoristické veřejnosti. Bikerské Bible jsou podobné Gedeonským, ale budou doplněny životními příběhy a svědectvími obrácených motorkářů a průvodním evangelizačním slovem. Grafická úprava bude také přizpůsobena  cílové skupině potenciálních čtenářů.

Jsme Pánu Bohu opravdu vděčni, že nás povolal to této netradiční služby, která, jak věříme, přinese užitek a požehnání mnohým.


LIBOR GALAČ
President Road146
Christian Motorcycle Club

www.road146.com


Motorkáři na evangelizaci OKO v Albrechticích u Českého Těšína:

Atrakce pro děti v Hošťálkové:

 

Konference vedoucích motorkářských klubů ve Varšavě:

 
Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se

xTento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.