Dnes je

Verš na tento týžďeň

Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi - človek Kristus Ježiš, ktorý vydal seba samého ako výkupné za všetkých.

1. Tim. 2,5-6

Rubriky