Dnes je

Verš pro tento týden

Buďte si navzájom oddaní v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti.

Rimanom 12,10

Čtení pro dnešní den

RubrikyRubrika: Biblické kvízy

Rozhovor s neznámým (19)Reportér: Můžete mi odpovědět na několik otázek?

Neznámý/á: No prosím, ale velmi spěchám, máme dnes schůzi výboru.

R: Vy jste byl před několika lety vyslán Veleradou, abyste prověřil totožnost proroka Jana?

N: No to slovo prorok bych asi neužíval. Ale je pravda, že jsem byl vedoucím komise, která měla prošetřit totožnost toho muže. On tehdy vyvolal velký rozruch svým kázáním.

R: Co jste o něm věděli?

N: Nebylo toho mnoho, snad jen to, že běhá po poušti a pokřikuje, aby lidé činili pokání. A kdo chtěl, toho dokonce namočil v Jordánu – prý na odpuštění hříchů. Bylo to jedno z těch mnoha hnutí, která se objevují v Judsku jako houby po děšti od doby Makabejských. Jenomže kolem tohoto člověka se začali shromažďovat žáci a vrcholem bylo, že zaujal i několik významných osobností našeho veřejného života, nebo lépe řečeno – jejich manželek.

R: Kdo tvořil vaši komisi?

N: Byli zde dva kolegové kněží a tři levité. A já jsem také kněz.

R: Setkali jste se s prorokem?

N: On to nebyl prorok, prosím, neužívejte toho označení. Nalezli jsme jej celkem snadno – byl  kolem něj ohromný zástup lidí, dokonce vojáci a některé vážené osoby z Jeruzaléma. Měli jsme co dělat, abychom se k němu prodrali. Pak se to ale podařilo, protože lidé si mysleli, že se i my chceme nechat ponořit do Jordánu. To by bylo pěkné divadlo: vyslanci Velerady, kněží a levité – a nechávají se vymáchat od nějakého zarostlého fanatika v řece.

R: Na co jste se ho ptali?

N: Měli jsme n a něj tři otázky. Za prvé: Pokládáš se za Mesiáše? Za druhé: Pokládáš se za Elijáše? Za třetí: Pokládáš se za Proroka, o kterém mluvil Mojžíš? Skoro všichni podobní blouznivci se totiž s nějakou z těchto postav ztotožňují. Víte, není to zas takový problém pro odborníka, aby odhalil falešného Mesiáše nebo proroka.

R: A co odpověděl?

N: Vykrucoval se. Nic z toho prý není. To mě osobně dosti překvapilo, protože devadesát procent takových blouznivců se rovnou pokládá za Mesiáše. Příkladem je Ježíš Nazaretský, kterého jsme dokonce nechali ukřižovat a kterého i po smrti někteří nevzdělanci považují za Mesiáše. Tamten se ale za Mesiáše neprohlásil.

R: No a co vám řekl? Za koho se pokládal?

N: To neřekl, spíš mlžil. Pořád vykřikoval něco z proroků. To je taky nejjednodušší – udělat ze sebe proroka a tvářit se, že mě poslal Nejvyšší. Ptali jsme se ho, proč ty lidi koupe v Jordánu, ale zase to nebyl schopen vysvětlit.

R: A co říkal?

N: Že za ním přijde ještě někdo další, kdo je prý uprostřed nás a kdo je mnohem důležitější než on. Tak vlastně uznal naši autoritu, i když trochu zmateně, a proto jsme ho nechali na pokoji. Uznal, že my kněží jsme důležitější než on – a o to nám šlo. Ale vzpomínám si, že mluvil velmi naléhavě, jakoby nás chtěl nějak zaujmout nebo přesvědčit. Škoda, že se takoví lidé spíš nenechají poučit od odborníků. Pak by pro vlast i pro náboženství byli jistě mnohem prospěšnější.

R: Co jste tehdy řekli Veleradě?

N: Už si to moc nepamatuji, ale asi něco v tom smyslu, že se nemusí znepokojovat. Ten člověk byl sice trochu fanatický, ale nebyl nebezpečný. A dokud říkal lidem, že se mají chovat slušně a žít poctivě, nebyl důvod podnikat proti němu žádná opatření.

R: Jak to s tím člověkem dopadlo?

N: Nevím to moc přesně, ale prý ho popravili kvůli tomu, že se zapletl do politiky. Nic podrobnějšího o tom ale nevím. Kdybych se měl zajímat o každého potulného kazatele... Ale prý se dodnes po Judsku potulují nějací jeho žáci.

R: Děkuji za rozhovor.


Kdo je náš neznámý/á a kde v Bibli se o něm píše?Sestavil PETR VAĎURA


Správná odpověď na kvíz č. 18 zní:
Prorokyně Chulda (2. Královská 22)


Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se

xTento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.