Dnes je

Verš pro tento týden

Buďte si navzájom oddaní v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti.

Rimanom 12,10

Čtení pro dnešní den

RubrikyRubrika: Biblické kvízy

Rozhovor s neznámým (21)Reportér: Dovolíte mi promluvit s vámi několik slov?

Neznámý/á: Mně už je všechno jedno, stejně mě za chvíli přijdou zabít.

R: Jak je možné, že jste se ocitl v tak svízelné situaci?

N: To je jednoduché – nastoupil nový král a začal dělat čistky. Teď jsem nařadě já.

R: Proč si to myslíte?

N: Copak to není jasné? Zabili Adonijáše, Ebjátara, tak teď jsem na řadě já. Král likviduje lidi, teré si nedovolil zlikvidovat jeho otec.

R: Ale proč by měl jít i po vás? Jste vrchní velitel vojska a navíc jste ředu let sloužil jeho otci.

N: Nebýt mě, David by se nikdy králem nestal. A pokud ano, neudržel by se. Já jsem z něho udělal panovníka, kterého se všichni báli. Vytýkají mi, že jsem zabíjel. Jenže kdybych nezabíjel, zabili by ti lidé Davida. Copak si to nikdo neuvědomuje?

R: Proč vás tedy chtějí odstranit?

N: Byl by to udělal už David, ale bál se mě. Vím, že mě nenáviděl, jenomže mě potřeboval. Navíc za mnou stála armáda. Nedovolil si mě sesadit, i když se o to pokoušel.  Moc dobře věděl, že kdybych se postavil na stranu jeho nepřátel, nepřežil by to. Nový král se mě už nebojí. Vyměnil některé velitele, někoho podplatil, mnoho lidí si zavázal tím, že jim dal funkce, pár lidí zlikvidoval. Ví, že dnes už si na mě troufnout může.

R: A opravdu si myslíte, že vás chce zabít?

N: Copak na mě nepoštval Benajáše? Měl jediný úkol – zabít mě. Utekl jsem se k oltáři Hospodinovu, aby jim došlo, že jsem to vše celý život dělal pro Hospodina a jeho slávu. A pro jeho Pomazaného.

R: A co zabití Abnera a Amasy?

N: Abner zemřel, protože nám byl politicky nebezpečný.

R: Nebylo to proto, že zabil vašeho bratra?

N: Ano, byl to vrah, neměl právo na život.

R: Jenomže ho zabil v boji, ve válce, zatímco vy jste ho zabil úkladně v době míru.

N: I on zabil Asáela zákeřně. Navíc byl velmi schopný - ovládal  Saula a ovládl by i Davida. Nelituji toho, že jsem ho zabil.

R: A co Amasa?

N: Vrtkavý Amasa. Jen se otočily poměry, už se lísal k Davidovi. A náš král z něj samozřejmě hned udělal vrchního velitele. Nedošlo mu, že jakmile se objeví další lžikrál, Amasa k němu přeběhne. Ani jeho zabití nelituji.

R: Ale David toho litoval.

N: David byl velký muž, ale někdy velmi naivní. Byl to dobrý král, ale potřeboval vedle sebe někoho, kdo za něj udělá špinavou práci. Věděl, že mě potřebuje – jak by se jinak zbavil Urijáše, když si namluvil jeho manželku? Teď mě za to chtějí soudit. Ale copak jsem to nedělal pro Izrael?

R: Myslíte, že se u oltáře zachránite?

N: Nevím, asi ne, i když trochu doufám, že si netroufnou mě zabít v příbytku Hospodinově. A snad jim dojde, kdo jsem a co jsem pro Izrael udělal.

R: Neměl byste se pokusit s novým králem nějak domluvit?

N: Ten se mnou mluvit nebude. Proto na mě poslal toho Jójadova synáčka, protože ten je schopný všeho. Ale stejně se polekal, když mě našel tady, u oltáře.

R: Nevíte, kam šel?

N: A jak to mám vědět, když tady trčím. Nikdo se neodváží ke mně ani přiblížit, protože vědí, že jsem v nemilosti. Ale nejspíš šel za králem, kam jinam, ten bez rozkazu neudělá nic. Výborný velitel! A jak je rozhodný! Benajáš jeden...

R: Děkuji za rozhovor.


Kdo je náš neznámý/á a kde v Bibli se o něm píše?Sestavil PETR VAĎURA


Správná odpověď na kvíz č. 20 zní:
Velekněz Chilkijáš (2 Kr 22,1 – 25; 2Pa 34,1 – 35,19)


Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se

xTento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.