Dnes je

Verš pro tento týden

Buďte si navzájom oddaní v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti.

Rimanom 12,10

Čtení pro dnešní den

RubrikyRubrika: Biblické kvízy

Rozhovor s neznámým (23)Reportér: Patříte k nejváženějším mužům, jste dokonce příbuzný krále, ale pamatujete si na doby vlády předchozího panovníka?

Neznámý/á: Jistě, vždyť to byl můj zeť. Ale na to dobu nevzpomínám rád.

R: Proč?

N: Judsko tenkrát málem zaniklo. Spojili se proti nám Aramejci se Samařany, kteří chtěli vytáhnout proti Asýrii. Náš král se do toho míchat nechtěl, tak se aramejský Resín a izraelský Pekach obrátili proti němu a chtěli ho svrhnout. Král byl zoufalý a hledal pomoc u různých bohů. Dokonce obětoval v Tófet svého syna. Nikdy se v Judsku nic podobného nestalo. Jenomže koalice proti nám už byla na pochodu, takže se zdálo, že na nás zapomněl jak Hospodin, tak i královi noví bohové. A do téhle krize přišel prorok. Vyšel naproti králi, když obhlížel okolí Jeruzaléma. Zastoupil králi cestu a vyřídil mu Hospodinovo poselství, že jeho nepřátelé proti němu nic nezmůžou.

R: Jak reagoval král?

N: Nevěřil mu. Byl hrozně vylekaný, a proto chtěl stále něco podnikat. Jenže prorok ho naopak vyzýval, aby nepodnikal nic a důvěřoval Hospodinu. To ovšem král nedokázal.

R: Prorok za ním už nepřišel?

N: Ale ano, několikrát. Jednou dokonce vyzval krále, aby si od Hospodina vyžádal znamení – aby konečně uvěřil. Ten to odmítl s tím, že nebude Hospodina pokoušet. Kdo ví, jak to myslel. Ale prorok se do něj pustil: „To je ti málo, zkoušet trpělivost lidí? Chceš zkoušet i trpělivost Boha?“ A pak mu dal zvláštní znamení.

R: Jaké?

N: Musím to trochu vysvětlit. Král měl syna z první manželky, ale toho obětoval Melekovi. Bylo to hrozné a nechci to vůbec rozvádět. Pak si uvědomil, že potřebuje dědice a hledak jinou ženu, která by  mu porodila syna. Jeho první manželka totiž po té oběti nebyla úplně při smyslech. Dokážete si pomyslet, jak jsem byl zděšený, když si král vybral za svou druhou ženu mou dceru, mladičkou Abiju? Kdyža za ním řišel prorok, bylo krátce před svatbou. A právě tehdy mu vyřídil Hospodinovo znamení: „Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel. A ještě než dospěje, Aramejci i Samařené budou zlikvidováni. Na tebe však Hospodin přivede Asyřany.“ Tak nějak to prorok králi řekl.

R: A naplnilo se to?

N: Naplnilo. Abija počala a porodila králi syna. Je to dnešní král. Aramejci byli poraženi Asyřany a Samaří bylo úplně zničeno. Na nás Asyřané doléhají od té doby taky, ale zatím jim nestojíme za to, aby nás zničili. Král jim platí tribut a je vlastně asyrským vazalem. Ale to všechno předpověděl prorok ještě jednou.

R: A u toho jste byl také?

N: Také. Prorok si zavolal mě spolu s knězem Urijášem jako svědky a pak přivedl nějakou ženu, kterou představil jako prorokyni. Řekl nám, že s ní bude mít syna. A než se chlapec naučí mluvit, padne Samaří i Damašek.

R: A stalo se to?

N: Stalo. Za devět měsíců se chlapec narodil a několik týdnů po té Sancheríb porazil Damašek i Samaří.

R: A reagoval na tohle všechno nějak král?

N: Ne. On ničemu z toho nevěřil. Raději si pořídil kopii damašského oltáře a pak dokonce chrám úplně zavřel. To byla asi nejhorší doba, kdy ustala chrámová bohoslužba. Však s tím měl také jeho syn dost práce, než provoz chrámu obnovil. Ale co, je to za námi a snad se to už opakovat nebude. Jen těch Asyřanů se bojím, protože ti se nezastaví před ničím. A prorok  oznámil ještě za starého krále, že Judu Asyřané zaplaví a budou mu sahat až k hrdlu. Kdo ví, jak tohle všechno dopadne.

R: Myslíte, že by vás v tom Hospodin nechal. Vždyť mladý král je tak zbožný...

N: To ano, ale Asyřané dobyli zatím všechny říše a království, které si usmysleli. A Samaří bylo přeci také Hospodinovým dědictvím – a přesto padlo. Nevím, nevím, zda máme nějakou šanci.

R: Děkuji vám za rozhovor.


Kdo je náš neznámý/á a kde v Bibli se o něm píše?Sestavil PETR VAĎURA


Správná odpověď na kvíz č. 22 zní:
prorok Odéd (2.Pa 28,6-15)


Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se

xTento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.