Dnes je

Verš pro tento týden

Buďte si navzájom oddaní v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti.

Rimanom 12,10

Čtení pro dnešní den

RubrikyRubrika: Biblické kvízy

Rozhovor s neznámým (24)Reportér: Jste v proudu příprav do boje – proti komu budete bojovat?

Neznámý/á: No přeci proti Pelištejcům. Definitivně je rozdrtíme. Z tohoto útoku se už nevzpamatují.

R: Proč myslíte?

N: Protože jsme silnější. A teď proti nim vytáhneme se schránou smlouvy, které se oni bojí. Věří, že s námi je Hospodin, před kterým padl i mocný Egypt, takže jejich Dágon nemá šanci.

R: Vy věříte, že Hospodin bude bojovat za vás?

N: A proč by nebojoval? Jsme přece jeho lid!

R: Ale v poslední době se v Izraeli Hospodin moc neuctíval...

N: Ale uctíval, v Šílu stojí stánek, přinášejí se oběti, zapalují se lampy na svícnu, všechno běží, jak má.

R: Ale lidé prý nechtějí přinášet oběti, protože jste je s vaším bratrem okrádali.

N: Jaképak okrádali? Je přeci řečeno, že kněží mají žít z obětí. Tak co pořád někdo má? Brali jsme si jen to, co nám patří. A že jsme si brali syrové maso, jak si kdosi naříkal, to je pravda. Kdo má pořád jíst ty spáleniny z oltáře. A kdo chtěl okrást kněze, od toho jsme si vzali svůj díl sami. Lidé jsou moc útlocitní. Měli by být vděčni, že jim sloužíme.

R: Přesto si na vás stěžují. Dokonce prý ve stánku provozujete smilstvo.

N: Lidé toho napovídají. Trochu jsme si polaškovali se ženami, které konají službu u vchodu do stánku. No a co? Vadilo to někomu.

R: Jestli to nevadilo Hospodinu. Prý dokonce poslal k vašemu otci proroka, který nad vámi a vaším bratrem vynesl soud.

N: Vy myslíte toho bláznivého muže, který přišel strašit našeho otce? Takových podivímů se toulá po kraji a nikdo je nebere vážně – jen hysterické ženské. Však ať si Hospodin zkusí na nás sáhnout! Kdo mu pak bude sloužit, co? Kdo bude přinášet oběti? Může být rád, že se kolem toho jeho stanu pachtíme. A vy nedejte na řeči. Však dnes uvidíte, jestli nás Hospodin zavrhl!

R: A nezlobí se na vás a vašeho bratra otec?

N: Otec je starý a sám má máslo na hlavě. A řeči on měl vždycky. Vadí mu, že prý hřešíme proti Hospodinu. Nesmysly. Už by se do nás neměl plést. Stejně děláme všechnu práci sami. Ať se spíš stará o toho výrostka, co mu tam nasadila ta ženská z Efrajimu.

R: Vy se skutečně Boha nebojíte?

N: Podívejte se, já jsem z kněžského rodu, vyvolený ke službě ve stánku. Prosím, když to musí být, budu to dělat. Ale proč bych si neměl taky trochu užívat? A proč se trochu nebavit? Každý si to může dovolit, jen já bych měl žíj jako nějaký asketa? A bohy člověk nesmí brát moc vážně. Přinést oběť, pomodlit se – a dost. Co by chtěl kdo víc? Přeci nejsme na světě proto, abychom se pořád před někým hrbili. Nejlepší je, když se do nás bohové moc nepletou.

R: Ale dnes na Boží pomoc spoléháte, ne?

N: Já spíš doufám, že se té jeho truhly polekají ti neobřezanci. A jestli nám Pán Bůh pomůže, bude to jenom dobře. Teď už ale musím končit, protože támhle jde bratr a musíme vynést schránu.

R: Děkuji za váš čas.


Kdo je náš neznámý/á a kde v Bibli se o něm píše?Sestavil PETR VAĎURA


Správná odpověď na kvíz č. 23 zní:
Zekarjáš(Izajáš 8,2; 7,14; 2.Pa 29,1)


Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se

xTento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.