Dnes je

Verš pro tento týden

Buďte si navzájom oddaní v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti.

Rimanom 12,10

Čtení pro dnešní den

RubrikyRubrika: Biblické kvízy

Rozhovor s neznámým (3)Reportér: Dnešní rozhovor se nám povedlo natočit pouze s velkými obtížemi, protože muž, s nímž si budeme povídat, se právě nachází v královském vězení v Jeruzalémě. Jaké jsou zde poměry?

Neznámý/á: Hrozné, ale nejhorší je ta nejistota.

R: Jaká nejistota?

N: Nevím, co se mnou provedou. Víte, já už jsem ležel v žaludku krále a těch jeho pomahačů hezky dlouho. Chtěli mě zavraždit, abych jim nepřipomínal tu špínu, co dělají.

R: Jak jste se to dozvěděl, že vás chtěli zabít?

N: Řekl mi to Achíkam, ten je taky u dvora, ale není jako oni. Když prý králi oznámili, jaké slovo jsem o něm pronesl, rozzuřil se a nařídil, že mě musí okamžitě zlikvidovat.

R: A co jste tak hrozného řekl?

N: Bylo to slovo od Hospodina, proroctví. Vyhlašovalo soud nad městem a nad královským domem. Stane se s ním jako se svatyní Šílo, která byla úplně zničena. Těch proroctví bylo víc, ale tohle je asi nejvíc popudilo. A přitom to není moje slovo, je to slovo od Hospodina, a to jsem přece musel říct!

R: Co jste udělal, když jste se dozvěděl, že vás král chce zničit?

N: Co se dá v takovém případě dělat? Sbalil jsem si věci a zmizel jsem do Egypta. Myslel jsem si, já hlupák, že tam od nich budu mít pokoj. Jenže oni mě špehovali. Mají na to odborníky, špicly, co dělají tuhle špinavou práci. Poslali za mnou Elnátana s tou jeho bandou a ti mě z Egypta odvlekli zase zpátky.

R: Takže oni vás unesli zase do Jeruzaléma a vy teď tady ve vězení čekáte na soud?

N: Na soud! Ti vrazi mě ani soudit nebudou. Ta šelma, co sedí na Davidově trůnu, mě prý chce zabít osobně. Prý se mě chystá rozmáčknout jako štěnici. Jsou to bezbožníci a vrazi!

R: Jste Hospodinův prorok - to nespoléháte na to, že vás Bůh ochrání, když jste se kvůli jeho slovu dostal do takových nesnází?

N: Prorok Hospodinův, hm! Co to dneska znamená? Kdo si dnes váží Hospodinových proroků? Kdo vůbec v téhle zemi ještě bere vážně Hospodina? I kněží jsou zaprodanci ďábla! Dnes se pro Boží věci už nikdo pálit nebude!

R: A vy nevěříte, že by vás mohl ochránit sám Hospodin?

N: Ano, to by mohl, kdyby chtěl, ale jak vidíte, tak to neudělal. Nikdy si nepřestanu vyčítat, že jsem nezůstal hezky v klidu doma v Kirjat-jearímu a že jsem poslechl ten hlas, co mě poslal do Jeruzaléma před krále oznámit ty hrozné soudy. Ale teď už je to stejně jedno. Nevím, proč to Hospodin na mě dopustil. Ale nechal mě v tom a oni mě teď zabijí.

R: Odpusťte, že jsem vás svými otázkami tak rozrušil.

N: Ale ne, to je v pořádku.

R: Pokoj ať je s vámi!

N: I s vámi.


Kdo je náš neznámý/á a kde v Bibli se o něm píše?Sestavil PETR VAĎURA


Správná odpověď na kvíz č. 2 zní:
Farizeus (Lukáš 7,36-50)


Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se

xTento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.