Dnes je

Verš pro tento týden

Buďte si navzájom oddaní v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti.

Rimanom 12,10

Čtení pro dnešní den

RubrikyRubrika: Biblické kvízy

Rozhovor s neznámým (5)Reportér: Osoba, se kterou jsme dnes připravili rozhovor, je vnímána ve své domovině velmi rozporuplně. Uvědomujete si to?

Neznámý/á: Samozřejmě, že si to uvědomuji. Postavení, ve kterém jsem se ocitl, není jednoduché. Naše země byla poražena, naše hlavní město zničeno, král byl oslepen a odvlečen ze země, princové byli popraveni. Co je nejhorší, byl vypálen i chrám. Tisíce lidí byly transportovány ze země.

R: A v této situaci jste byl dosazen vítězi jako správce země. Proč jste přijal tuto funkci?

N: Velmi jsem to zvažoval. Nakonec jsem dal za pravdu svým přátelům, kteří mě vyzývali, abych to přijal, protože hrozí, že o vládu budou usilovat lidé, kteří by mohli zemi uvrhnout do ještě větší bídy.

R: Máte na mysli Jišmaele, který je z královského rodu?

N: Já nechci nikoho jmenovat a nechci nikomu křivdit. Faktem je, že mnozí Judejci se ještě nesmířili s tím, že jsme prostě prohráli a že jediné moudré řešení teď je podrobit se bez výhrad vítězům.

R: Myslíte, že budete schopen nějak zmírnit osud deportovaných?

N: To v současnosti nevím. Mým cílem je spíš zajistit alespoň základní fungování státní správy zde, v Judsku. Takže budu usilovat o zřízení soudů, o ustavení či obnovu městských rad, pokusím se svolat starší lidu a dohodnout fungování hospodářství. Po válce nám hrozí hlad, protože většina úrody byla během bojů zničena. Proto je velmi důležité sklidit ty zbytky, které na polích zůstaly - teď je to především víno, letní ovoce a olivy. Hrozí nám také vypuknutí epidemií nemocí - i v této oblasti je třeba přijmout opatření, především pohřbít urychleně množství mrtvol, které jsou rozesety po celé zemi. Po zemi se potulují bandy ozbrojenců, které ohrožují obyvatele, plení a vraždí, takže se pokusíme zřídit jakousi domobranu. Dáváme dohromady také duchovní autority, aby se lid zorientoval i v oblasti náboženské.

R: Prý je s vámi i prorok Jeremiáš?

N: Ano, Jeremiáš byl propuštěn ze zajetí a přidal se k naší skupině. Právě od něho vzešel ten náš základní postoj podřídit se okupantům a vzít to, co nás teď postihlo, od Hospodina jako trest za hříchy, které jsme dlouhá léta páchali.

R: Jakou máte politickou podporu?

N: Tak už jsme mluvili o tom, že reakce na mé ustanovení byly rozporuplné. Z ciziny se teď vrací mnoho těch, kteří uprchli před válkou, a ti se většinou připojují k nám. Zde v Mispě vznikla jakási rada starších, ve které jsou zastoupeny všechny významné judské rody. Máme podporu také Jochanana a dalších vojenských velitelů. Teď máme dokonce zprávy o tom, že do Mispy míří už zmíněný Jišmael, který se dosud skrýval u Amónského krále Baalise. Po jeho začlenění do nové správy země bude možno říci, že za mnou stojí všichni významní představitelé lidu, kteří v zemi zůstali. Žel, většina našich předních velmožů je teď deportována.

R: Nemáte strach z atentátu?

N: Nemám, věřím tomu, že jsem byl ustanoven z Božího rozhodnutí a myslím, že si to už dnes spousta lidí uvědomuje. A ti, co jsou proti, ti se budou bát nějak proti mě vystoupit, protože tím by proti sobě poštvali celou vítěznou velmoc.

R: Děkuji za rozhovor.


Kdo je náš neznámý/á a kde v Bibli se o něm píše?Sestavil PETR VAĎURA


Správná odpověď na kvíz č. 4 zní:
Hříšnice (Jan 8,1-11)


Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se

xTento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.