Dnes je

Verš pro tento týden

Buďte si navzájom oddaní v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti.

Rimanom 12,10

Čtení pro dnešní den

RubrikyRubrika: Biblické kvízy

Rozhovor s neznámým (9)Reportér: Dnešní rozhovor nám představí jednu ze sester křesťanského sboru v Tyatirách. Vy jste manželkou staršího sboru, nemýlím se?

Neznámý/á: Nemýlíte, ale ve službě Bohu náš Pán zrušil rozdíly mezi muži i ženami. Jsem Kristovou učednicí sama za sebe i bez manžela.

R: Jak se stalo, že máte mezi některými členy sboru takovou velkou autoritu?

N: O to se nestarám. Víte, já si myslím, že funkce v církvi jsou úplně zbytečné. Jsme přece děti Boží, ne? Pán nám dal svého Ducha, tak na co potřebujeme presbytery a diakony?

R: Jaká je vaše úloha v církvi?

N: Být pokornou a tichou služebnicí bratří a sester, nic víc.

R: Proč proti vám tedy někteří členové sboru vystupují?

N: Protože nepochopili a nepoznali hlubiny Satanovy a nežijí v opravdové svobodě. V té my žijeme a jim se  to  nelíbí.

R: Zkuste mi to více vysvětlit.

N: Většina členů tyatirského sboru jsou řemeslníci: truhláři, pekaři, hrnčíři, zlatníci... A každá z těch profesí má ve městě svůj cech - takové profesní sdružení, které má svého předsedu, svůj znak, svá pravidla a taky své božstvo. Pohanské, samozřejmě. Čas od času se konají cechovní slavnosti, na kterých se sejdou všichni členové i s rodinami. Konají se obřady k uctění toho cechovního božstva a pak se slaví. Někdy se slaví až moc - však víte, jak to chodí, když se lidé napijí, muži i ženy dohromady, tak se pak obětuje bohyni plodnosti nebo Amorovi. Po čase se potom rodí cechovní děti... Když lidé přicházeli k poznání pravdy a začali uctívat Ježíše, začali z cechů vystupovat. Nechtěli se účastnit těchto slavností, nechtěli jíst maso obětované modlám a pohoršovali se nad „orgiemi“, jak říkali. Z toho bylo mnoho potíží. Řemeslník na trhu neobstojí, když je sám a proti němu stojí všichni ostatní z města. Navíc, kdo není v cechu, nesmí ve městě ani prodávat ani své zboží. Ti lidé pak většinou úplně zkrachovali, protože museli za obchodem podnikat dlouhé cesty na venkov. Na celý náš sbor se lidé ve městě začali dívat jako na nějakou divnou sektu. Modlila jsem se dlouhé týdny, aby Pán ukázal, zda děláme dobře, když se oddělujeme od všeho, co dělají naši sousedé a přátelé z cechů.

R: A odpověděl vám nějak?

N: Ano, začal mi odhalovat hlubší tajemství toho, co znamená „být v Kristu“. Je to dost těžké na vysvětlení, ale podstata je jednoduchá: Když jste v Kristu, nemůžete už hřešit. Vy jdete třeba na hostinu cechu, ale protože jste v Kristu, nejdete tam vlastně vy, jen vaše smrtelné tělo. Můžete dělat, co chcete, a už nikdy nehřešíte, protože jste v Kristu.  Tak jsem začala poznávat hlubiny Satanovy: konáte něco, co vypadá jako hřích, ale protože jste v Kristu, hřích to není. Tím vnikáte do Satanovy říše a vyrážíte mu z ruky jeho zbraně. Když děláte to, co vypadá jako smilstvo, ale pro vás to smilstvo není,  stává se vůči vám bezmocným! Už nemá, jak by vás ohrozil! Satan lidi nejvíc ohrožuje hříchem, ale když věřící nemůže zhřešit, Satan mu neublíží! Můžete se účastnit modlářských slavností, jíst maso modlám obětované, můžete pít, můžete mít sex s kýmkoli, ale už nikdy nezhřešíte, protože jste v Kristu!

R: Ale tohle učení se asi některým věřícím moc nelíbí, ne?

N: Protože se bojí a nevěří Pánu.

R: Jak na to reagují  lidé, kteří v Krista nevěří?

N: Přesně tak, jak jsem si myslela: zajímá je to. Už mezi nás chodí asi deset dalších lidí, takže náš kroužek už nelze jen tak přehlédnout. Neduchovní se sice snaží nás z církve vyštvat, ale Boží dílo nezanikne.

R: Navíc vás asi chrání manžel, ne?

N: Ale i to je Boží řízení, že manžel patří do vedení sboru. Proto si proti mě nikdo nic nedovolí. Jak vidíte, Pán se o své myšlenky stará sám.

R: Děkuji za rozhovor.


Kdo je náš neznámý/á a kde v Bibli se o něm píše?Sestavil PETR VAĎURA


Správná odpověď na kvíz č. 8 zní:
Starý prorok z Izraele (1Kr 13,11-32)


Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se

xTento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.