Dnes je

Verš pro tento týden

Buďte si navzájom oddaní v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti.

Rimanom 12,10

Čtení pro dnešní den

RubrikyRubrika: Recenze

Je někdo z vás nemocen?

Štěpán Rucki

Didasko, 2013, 251 stránNedávno sa mi dostala do rúk kniha od Štěpána Ruckého s názvom Je někdo z vás nemocen? (druhé rozšírené vydanie). Už niekoľko rokov žijem s chronickým ochorením, ktoré sa časom akosi stále viac komplikuje a práve preto ma táto kniha pritiahla. Bola som zvedavá, čo sa v nej píše. Po prečítaní môžem povedať, že v nej síce nebol návod ako sa uzdraviť, ale bola som milo prekvapená, čo všetko som v nej našla.

Najskôr ale niekoľko slov o autorovi. Štěpán Rucki je kresťanom, lekárom a zároveň človekom, ktorý sám bojuje s nevyliečiteľným ochorením. O to je táto kniha zaujímavejšia a hlbšia, pretože neponúka len nejakú naštudovanú teóriu, ale pozerá na tému choroby a uzdravenia veľmi zblízka – a to z pohľadu lekára, z pohľadu pacienta a v prvom rade z pohľadu Biblie. MUDr. Štěpán Rucki, CSc. (1962) pracuje ako detský kardiológ v Třineckej nemocnici a ako veriaci lekár sa už 17 rokov angažuje v Združení kresťanských zdravotníkov v ČR, ktorého je spoluzakladateľom a vedúcim. Je autorom viacerých publikácií a venuje sa aj prednáškovej činnosti v rôznych kresťanských spoločenstvách. Predovšetkým sa venuje otázkam vzťahu kresťanskej viery a zdravia. A o týchto otázkach pojednáva aj jeho kniha Je někdo z vás nemocen?

V knihe nájdete veľmi komplexný a ucelený pohľad na tému choroby a uzdravenia, predovšetkým z biblickej perspektívy. Autor rozoberá na biblickom podklade otázky typu: prečo sú na svete choroby, aký má Boh pohľad na chorobu a utrpenie, či navštevovať lekárov alebo čakať pomoc výlučne od Boha, ako to bolo s uzdraveniami v Starom zákone, ako za pozemského života Pána Ježiša alebo potom v období ranej Cirkvi… Pokúša sa zadefinovať na základe Biblie pojem „zázračné uzdravenie“, skúma vzťah medzi chorobou a hriechom, medzi uzdravením a vierou, a v neposlednom rade sa dotýka aj rôznych učení a zázračných uzdravení, ktoré sa v dnešnej dobe šíria kresťanským svetom. V závere knihy upiera čitateľov pohľad na nádej v lepší svet a lepší život bez bolesti, choroby a hriechu, na život tam hore v Božej prítomnosti.

Kniha je písaná pútavo a jednoducho, žiadne komplikované teologické frázy. A ďalšia vec, ktorá sa mi na nej páči – že sa nesnaží za každú cenu nájsť na všetko odpoveď. Niektoré otázky skrátka odpoveď nemajú a len Pán Boh vie, prečo to tak je a v správnom čase nám možno niektoré odpovede odkryje, ak nie tu na zemi, tak možno hore v nebesiach.

Hoci som v knihe nenašla návod na uzdravenie, poskytla mi veľa užitočných informácií a rozšírila môj pohľad na problematiku choroby a uzdravenia. Poskytla mi širšie súvislosti z biblickej perspektívy, ktoré som doteraz nevidela. A utvrdila ma v tom, že otázka zdravia, resp. choroby, nie je tou najdôležitejšou otázkou života. Tým prvoradým a najdôležitejším je niečo iné – je to uzdravenie ducha pre večnosť. Avšak náš Boh nezabúda ani na naše druhoradé veci a úprimne sa zaujíma aj o naše trápenia a problémy. On nie je tým, ktorý by pre nás naplánoval utrpenie a bolesť, ale zároveň nie je ani automatom splnených prianí. Ak sa zahĺbite do Biblie v širších súvislostiach, tak zistíte, že Boh nám nesľubuje po znovuzrodení automaticky nárok na plné uzdravenie tela a bezproblémový život. Hoci som presvedčená, že má na to všetku moc a kedykoľvek to urobiť môže (a verím, že v správnom čase aj rád urobí), nie je to však automaticky vymáhateľná požiadavka. Za Božím uzdravením sa toho skrýva oveľa viac ako len konečne pohodový život bez bolesti. Ak si lepšie pozriete uzdravenia opísané v Biblii, uvidíte, že nikdy neboli samoúčelné, ale Boh nimi vždy sledoval vyšší cieľ…

Za tie roky, čo mám zdravotné problémy a prednášam ich svojmu Bohu na modlitbách, som sa všeličomu naučila. Dnes viem, že je to veľmi široká téma a hlavne veľmi individuálna. Každé Božie dieťa má jedinečný vzťah so svojím nebeským Otcom a preto nie je možné vytvoriť nejakú šablónku, podľa ktorej by sa všetci chorí mali obracať na Boha a nie je možné ani predpovedať, ako bude Boh na ich modlitby reagovať. Môžem vám poradiť len jedno: neprestávajte hľadať v pokore na kolenách, neprestávajte sa pýtať svojho milujúceho nebeského Otca, neprestávajte študovať Písmo a hlavne sa s plnou dôverou oprite o všetky zasľúbenia, ktoré vám Boh ponúka. Ak niektorým veršom z Písma nerozumiete, nevadí, o to viac im verte a váš Otec vám všetko časom, krok po kroku, objasní a ukáže.

„Co může být více uklidňující než skutečnost, že nezávisle na situaci jsem v rukou svého Stvořitele, který mě draze vykoupil krví svého Syna? Co mi může dávat větší pocit jistoty než Boží zaslíbení, že ani vlas z mé hlavy se nestratí bez Božího vědomí. Co může být větším potěšením než přesvědčení, že jemu na mně záleží. Fakt, že jsem stále v rukou Božích, je tím největším potěšením pro člověka, který prochází nemocí a utrpením.“ (str. 61)

Ak tiež zápasíte s chorobou a túžite po uzdravení, odporúčam vám (skôr ako sa budete obzerať po kresťanských uzdravovateľoch a zázrakoch uzdravenia, alebo skôr ako obviníte Boha z nečinnosti), aby ste si naštudovali, čo na túto tému hovorí Biblia. A pri tom vám môže pomôcť aj táto kniha.

„Společným rysem víry, která zachraňuje před utrpením, i té, která umožňuje utrpení snést, je neotřesitelné přesvědčení o tom, že sám Bůh je lepší než to, co nám může dát život, ale je také lepší než to, co nám může vzít smrt… Víra miluje Boha více než život.“ (str. 187) 


JANA ČÍŽOVÁOstravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se

xTento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.