Dnes je

Verš pro tento týden

Pevná věž je Hospodinovo jméno, k němu se uteče spravedlivý jak do hradu.

Přísloví 18,10

Čtení pro dnešní den

RubrikyRubrika: Rozhovory

Zpátky do Nepálu

– maile nepalma pheri auchhuŠárko, jaké jsi prožila své povolání do misie v Nepálu?

Vzpomínám si, že to byl dlouhý proces modliteb a hledání Boží vůle. Samotná příprava trvala 15 měsíců a byl to čas, kdy Bůh mohl potvrdit, je-li to ten správný směr, kterým jsem se vydala. Každý, kdo se rozhoduje pro nějakou konkrétní službu, vstupuje do nejistoty, já jsem to také tak prožívala, ale šla jsem s důvěrou, že Bůh vše povede. Bůh je věrný a má ty nejlepší metody, aby mohl uskutečnit své plány. A já jsem moc vděčná, že jsem mohla sloužit v Nepálu celé dva roky. Můj dík patří všem, kteří jakýmkoli způsobem pomáhali a podporovali to.

Co tě vede k tomu, že se chceš do Nepálu vrátit?

Po dvou letech na misii, před mým odjezdem domů, jsem dostala nabídku z vedení misijní organizace v Nepálu, abych přijela zpátky a znovu se zapojila do práce, teď už jako dlouhodobý misionář. Vnímala jsem, že mám pokračovat ve službě, vnitřně jsem byla také pro, protože mám ráda Nepál i službu, kterou jsem dělala a v které bych mohla pokračovat. Ale zvažovala jsem to ještě.

S jakými otázkami ses musela vyrovnávat?

Vyvstávaly otázky, jestli opravdu mám jet zpátky do Nepálu? Je teď ten správný čas? Nemám sloužit někde jinde, třeba tady v ČR? Můj domácí sbor se připravoval na rozdělení, část sboru odcházela do Čech založit nový sbor. Přemýšlela jsem i o možnosti se připojit k tomuto týmu. Z Nepálu jsem se vrátila v únoru 2012, od té doby jsem se tady stále neusadila. Hledala jsem práci, tady doma v Ostravě nebo i v Čechách. Vždy jsem dostala práci jen na krátkou dobu, nic stálého se neotevřelo. Věřím, že se mám vrátit zpátky do Nepálu. A stejně jako před první cestou i teď je to opět dlouhodobější proces. Rozhodnutí k takovému kroku není snadné pro mne ani pro sbor. Když se náš sbor po nelehkých změnách, kterými procházel v důsledku rozdělení, ustálil a vymezil si své vize do budoucna, rozhodl se, že tuto misii podpoří. Od začátku letošního roku pracujeme na přípravě, aby se to mohlo uskutečnit.

Jak vypadají přípravy tady doma a jak by měla vypadat tvá služba v Nepálu?

Každá taková misie potřebuje přípravu a dobré zázemí pro misionáře až bude v poli. Základem celé práce jsou určitě modlitby, a to jak modlitby jednotlivců, tak i ve sboru, kde máme pravidelné modlitební skupinky za misii jedenkrát za 1-2 měsíce. Vytvořili jsme podpůrný tým, prozatím jsou to dva lidé z našeho sboru. V současné době hlavně plánujeme a organizujeme prezentování mé misijní práce a získávání finanční podpory.

Plánuje se, že bych se vrátila do Nepálu a pracovala zde 3 roky a pokud to bude možné i déle. Ráda bych opět pokračovala ve své službě v oblasti praktické i duchovní pomoci. Chci využít svých znalostí a dovedností z oblasti financí a výroby keramiky, zapojit se do projektů business ministry OM Nepál, spolupracovat s nepálskou, neziskovou organizaci v jejich službě ženám a sirotkům. Tímto způsobem bych chtěla pomáhat nepálským křesťanům a lidem v nouzi získat pracovní příležitost, aby si mohli zajistit prostředky k živobytí, aby se naučili být soběstační a zároveň byli schopni pomáhat druhým. Jak se říká, nedávat jim ryby, ale naučit je chytat ryby.

S kým budeš na misijním poli vlastně spolupracovat?

Kromě služby v mezinárodním týmu OM a v nepálské neziskové organizaci bych chtěla pokračovat ve spolupráci s mým nepálským sborem, pracovat zde s dětmi nebo se ženami, jak v Kathmandu, tak i v ostatních částech Nepálu.

Jak se na této službě mohou podílet naši čtenáři?

Koho tato misijní práce oslovila, zajímá ho, co se děje na opačném konci světa, může tuto službu podpořit modlitebně nebo i finančními dary, budu moc vděčná za jakoukoli pomoc, bez ní by se tato služba nemohla uskutečnit. Prosím, kontaktujte mně, máte-li dotazy nebo potřebujete-li více informací. Kontaktujte mně také v případě, chcete-li misii podpořit finančně, chcete-li mít čerstvé aktuality z misie.


Se ŠÁRKOU ŠORFOVOU
rozmlouval JAROMÍR ANDRÝSEK


Kontakt: sorfova.s@seznam.cz

Finanční dary lze posílat na účet misijní organizace OM Česká republika: 2700344081/2010; VS695106

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se

xTento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.