Dnes je

Verš pro tento týden

Pevná věž je Hospodinovo jméno, k němu se uteče spravedlivý jak do hradu.

Přísloví 18,10

Čtení pro dnešní den

RubrikyRubrika: Stalo se

Týden studia knihy,

která činí člověka šťastnýmPočátek prázdnin (6.– 12. 7. 2015) se již tradičně stal prostorem pro biblické vzdělávání v rámci Křesťanských sborů. Hlavním lektorem letního týdne, který spolu tradičně organizují těšínský Seminář biblického vzdělávání a Kresťanské centrum Berea, se tentokrát stal vedoucí křesťanského centra Forum Wiedenest, Ulrich Neuenhausen. Forum si klade za cíl pomáhat sborům naplnit poslání, jež samy od Boha přijaly, a to se bratru Ulimu, s Boží pomocí, určitě podařilo. Letní biblickou školou v Novém Mestě nad Váhom prošlo letos asi padesát účastníků, kteří se vraceli do svých sborů s novými duchovními impulsy a povzbuzením k radostné službě Bohu.

V posledních letech prožívají wiedenestští spolupracovníci zvýšený zájem o své semináře a konference. Na poslední konferenci mládeže se dvě stovky mladých lidí přihlásily, že chtějí svůj život začít znovu s Ježíšem. Prožitek Boží milosti a svobody s ní spojené je nejen silný, ale i nakažlivý.

Nakažlivě působil také Ulrichův výklad, když posluchačům představil knihu Zjevení především jako četbu, která činí člověka šťastným. Nejde v ní ani tak o pátrání po zvláštních znameních konce světa a vytváření schémat apokalyptických událostí pro úzký okruh zasvěcených, jako spíše o živý kontakt s Bohem a povzbuzení v situaci, kdy lidé prožívají ohrožení vlastního života.

Symbolická čísla knihy Zjevení jako tři a půl, sedm, 24, 666, 1000 nebo 144 000 se často stávají zdrojem různých výpočtů konce světa. Když v roce 1949 vydal George Orwell svůj slavný román o vládě totalitních mocností – „1984“, netušil, že si toto datum mnozí vypůjčí k apokalyptickým spekulacím o příchodu antikrista. Přičetli 3,5 roku a na světě bylo datum druhého Ježíšova příchodu – 1988. Ten však nenastal. O důvod více vyhýbat se spekulacím. I to byla jedna z věcí, kterou se účastníci kurzu mohli naučit: nespekulovat, ale číst Apokalypsu v jejím historickém kontextu a získané ponaučení aplikovat do současnosti.

Studenti letní biblické školy se také naučili, že kniha Zjevení není jen apokalypsou, ale i proroctvím. Neohlašuje jen soudy a Ježíšův příchod, ale mluví také prorockým slovem o budoucnosti, aby změnilo přítomnost. Je prorockou řečí, která vede posluchače k tomu, aby už nyní a teď činili pokání. Změna lidského myšlení a jednání se Bohu stává podnětem ke změně ohlášeného soudu.

Bůh lidi miluje a vyčkává s koncem, protože dává člověku šanci. Od 60. let sledujeme obrovské probuzení v Číně. Za dobu existence islámu pozorujeme poprvé velkou vlnu příklonu muslimů ke křesťanství. Od vlády Chomejního registrujeme paradoxně asi miliónovou vlnu křesťanů v Iránu. Velký příklon ke křesťanství zažila Jižní Korea. Probouzí se Nepál s miliónem křesťanů. Bůh koná zázraky tam, kde bychom to nečekali. V těch nejtěžších podmínkách dává růst, který bychom si jistě přáli i v Evropě. Bůh vyčkává se dnem konce a to je podstatný rys proroctví. Bůh dává člověku šanci.

Kdo si knihu Zjevení čte, poznává, že i jemu dává Bůh šanci. Apokalypsa je misijní knihou. Byla napsána proto, aby lidé našli cestu k Ježíši. Na jejím konci zaznívá evangelizační výzva: Duch i nevěsta praví: „Přijď!“ A kdokoliv to slyší, ať řekne: „Přijď!“ Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života.

Vedle Knihy Zjevení se bratr Ulrich věnoval také tématu Bible a kultura. Učili jsme se poznávat kulturu od jejích vnějších forem směrem k vnitřním hodnotám. Bůh nemluví nikdy jinak než v čase a prostoru, používá znamení a symbolů. Boží pravda není abstraktní a odtažitá od kultury. Církev má být světlem světa a překládat kulturu Bible nejen pro sebe samu, nýbrž i pro cílovou kulturu. Bůh ji chce oslovit a proměnit.

Nahrávky najdete na webu Kresťanského centra Berea.


JAROMÍR ANDRÝSEK


 


Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se

xTento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.