Dnes je

Verš pro tento týden

Pevná věž je Hospodinovo jméno, k němu se uteče spravedlivý jak do hradu.

Přísloví 18,10

Čtení pro dnešní den

RubrikyRubrika: Úvodníky

Aritmetika duchovných darovMilí čitatelia Živého slova,

žijeme už 25 rokov v dobe takzvanej trhovej ekonomiky a už sme mali dosť času zvyknúť si a pochopiť, že (takmer) nič nie je zadarmo. Štát a rôzne sociálne siete môžu byť akousi poistkou pre prípad núdze, ale v zásade platí, že človek sa musí snažiť a postarať sa o seba vlastnými rukami alebo vlastnou hlavou. Prostredie, kde každý súťaží o svoje miesto na slnku, však prináša i zlyhania, zranenia tvrdou konkurenciou, a na druhej strane chamtivosť a pýchu na dosiahnuté úspechy.

Cirkev je však odlišným prostredím. Neboli sme do nej prijatí na základe prijímacích skúšok, nekúpili sme si miesto v nej ani sme si ho nevyslúžili nejakým výnimočným výkonom. Vstúpili sme do nej duchovným narodením – znovuzrodením. Nový život sme dostali ako milosť, ako dar, a s ním aj mnoho ďalších dobrých darov na cestu. Zrátaj dary, ktoré Pán ti dal – radí jedna duchovná pieseň, a uzatvára, že keď to urobíš, v srdci tvojom zaznieť musí pieseň chvál. Poďme teda trochu počítať.

Písmo hovorí na viacerých miestach o dare alebo daroch Ducha. Tu treba vedieť rozlišovať. Keď sa spomína „dar Svätého Ducha“ v jednotnom čísle (ako v Sk 2,38), je tým myslený Svätý Duch sám ako Dar, ktorý bol daný kajúcim a veriacim. V tomto sme si rovní: každý veriaci dostal tento Dar úžasnej ceny. Boh sám skrze svojho Ducha žije v človeku, ktorý sa mu vydal, aby ho posväcoval a viedol. Na druhej strane, keď sa hovorí o „daroch Svätého Ducha“ v množnom čísle, myslia sa tým rôzne druhy zmocnenia k službe, ktoré Svätý Duch rozdeľuje veriacim, ako sám chce (1Kor 12,11).

Koľko je tých duchovných darov? Práve zmienený oddiel uvádza zoznam deviatich darov (vv. 8-10), na konci kapitoly nájdeme pridané ďalšie (vv. 28-30) a keď nahliadneme do ďalších zoznamov (tie najznámejšie sú v Rim 12,6-8 a Ef 4,11), počítadlo sa zastaví niekde pri dvadsiatke. Z rozdielnosti uvedených zoznamov bude najbezpečnejšie usúdiť, že v Písme by sme nemali hľadať ich presný vyčerpávajúci zoznam. Lepšie bude uzavrieť, že ich je veľa, sú rozmanité, sú si však podobné svojím pôvodom (v Bohu) a určením (na budovanie cirkvi).

Apropo, keď sme pri tom pôvode, aj tu môžeme trochu počítať. Jedným z nevyčerpateľných tajomstiev Božieho zjavenia v Písme je skutočnosť, že Boh, ktorý je jeden, sa nám dáva poznať v troch osobách (pre nedostatok výstižnejšieho pojmu), ako Otec, Syn a Svätý Duch. Pôvodcom darov milosti je podľa Písma Boh (Rim 12,4), Kristus (Ef 4,7) i Svätý Duch (1Kor 12,11). I dary samotné sú v týchto oddieloch nahliadané odlišne: v liste Rimanom je dôraz na pôsobenie, v liste Korinťanom na schopnosti a v liste Efežanom na služobníkov, ktorí sú ich nositeľmi. Tá pestrosť v prístupe je pozvaním ani nie tak harmonizovať a systematizovať, ale vďačne používať.

V kontraste s množstvom a pestrosťou darov je nápadná skutočnosť, že zakaždým, keď Pavol píše o nich, jedným dychom vysvetľuje, že cirkev je jedno telo, ktorého sme všetci údmi (Rim 12,4-6; 1Kor 12,12-27; Ef 4,3-4.12-16). A učí nás, že riadiacim princípom pri využívaní darov je láska, ktorá nás motivuje slúžiť druhým a nie presadzovať svoje vlastné záujmy.

Pri daroch, ktoré dostávame alebo dávame, nás často zaujíma ich cena alebo hodnota. Nemusí ísť o finančnú hodnotu, môže to byť hodnota emocionálna, daná tým, kto je darcom, aký je náš vzťah, a čo dar vyjadruje. V prípade duchovných darov (ako aj všade inde) platí, že pre obdarovaného je zadarmo, neznamená to však, že jeho hodnota je nulová. Pavol prirovnáva dary ku koristi, ktorú Kristus získal, keď vystúpil na výšiny, zajal zajatcov a ľuďom dal dary (Ef 4,7). Predtým však musel zostúpiť do nižších častí zeme. Je to zrejmá poetická narážka na jeho dielo, konané na kríži, pochovanie, ako i vzkriesenie a oslávenie. A pri tomto pohľade musí byť zrejmé, že cena daru je obrovská, lebo Božieho Syna stála život! A nielen to, čo ti dáva k dispozícii, má vysokú hodnotu, ale teba samého chce dať cirkvi ako dar vysokej ceny. Ak sa mu necháš použiť, nikto nebude môcť povedať, že za nič nestojíš.

S ohľadom na túto skutočnosť je prekvapujúce, ako málo sa v niektorých kresťanských zboroch hovorí o daroch milosti. Počul som, že v niektorých nikdy nie sú témou kázania či vyučovania (rád by som veril, že je to výnimka). A dokonca, kvôli tomu, že v niektorých kruhoch došlo k zneužitiu darov, má to vyučovanie neraz negatívne smerovanie: vysvetľovanie, prečo niečo nemáme, alebo nepotrebujeme, alebo ako dnes už niečo nefunguje. Uznajte, že je to škoda! V tomto čísle Živého slova by sme radšej chceli priblížiť dary ako niečo vzácne, čo milujúci Pán dáva svojej neveste. Spočítaj dary, použi v službe a chváľ ho.


PETER KOZÁR

 

Víc k tématu naleznete v rubrice: Téma > Duchovní dary dnesOstravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se

xTento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.