Dnes je

Verš pro tento týden

Pevná věž je Hospodinovo jméno, k němu se uteče spravedlivý jak do hradu.

Přísloví 18,10

Čtení pro dnešní den

RubrikyRubrika: Úvodníky

Bůh léčíMilí čtenáři,

dá se předpokládat, že každý z nás se už setkal s nějakou nemocí a různými způsoby její léčby. Vedle těch medicínských existují i různé alternativní terapie, tedy soubory opatření prováděných s cílem ovlivnit průběh onemocnění. Na popularitě postupně získávají přírodní způsoby léčby. Bible zná obojí, přírodní i umělou léčbu.

Na rozdíl od Stvořitele, vystupují tyto uzdravující síly a schopnosti, jako všechno stvořené, právě tam, kde se vymaňují z Božího působení a samy se stávají předmětem víry. Tak tomu bylo v případě jedné ženy (Mk 5,26), která "podstoupila mnohá léčení u mnoha lékařů a vynaložila všecko, co měla, ale nic jí nepomohlo, naopak, šlo to s ní stále k horšímu." Podobně se vedlo i králi Asovi (2Par 16,12), který onemocněl těžkou nemocí nohou a nedotazoval se Hospodina, ale vyhledával jen lékaře.

Uzdravení je Boží dar. Dochází k němu jak lékařsky či přírodovědecky řízenými postupy, tak i cestami, které jsou jaksi nad nimi. I sami lékaři přiznávají, že oni se jen snaží léčit, ale tím, kdo uzdravuje, je Bůh. Zkušení lékaři se už ve své praxi setkali s ledasčím a tak tuší, že mezi nebem a zemí ... Ale to se dostáváme k těžké debatě rozumu a víry, kde  jeden očekává spíše znamení a druhý zázrak, jenže více než senzaci bychom měli hledat uzdravujícího Boha (J 4,48): "Neuvidíte-li znamení a zázraky, neuvěříte." Víra není o senzaci, nýbrž o vztahu i proto se potřebujeme setkat s uzdravujícím Bohem.

Pravá víra vidí v Ježíši Kristu především lékaře (Mt 8,8): "Pane, řekni jen slovo, a můj sluha bude uzdraven." S ním přišlo mezi nás (Mt 12,28) Boží království a jeho moc. Od učedníků se očekává, že se na ni budou odvolávat a spoléhat. V diskusi o hranici medicíny a víry někdy zapomínáme na propojenost těla s duší a duchem. Zdá se však, že čistě materialistický přístup k člověku je na ústupu. Stále více se prosazuje celistvý, holistický přístup. To odpovídá i křesťanskému pohledu na člověka, který se nezajímá o nesmrtelnou z těla se uvolňující duši, nýbrž o úplnou obnovu člověka, tělesnou, duševní a duchovní.

Milí čtenáři, taková je naše křesťanská naděje (1K 15; Zj 21,1-5), takto známe našeho Boha, který nás léčí a obnovuje v našich nemocech a utrpeních. Hranici jim nevymezují přírodní zákony, nýbrž Jeho vůle.


JAROMÍR ADRÝSEK

 

Víc k tématu naleznete v rubrice: Téma > Boh ako lekárOstravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se

xTento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.