Dnes je

Verš pro tento týden

Buďte si navzájom oddaní v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti.

Rimanom 12,10

Čtení pro dnešní den

RubrikyRubrika: Vzpomínky

Nájdený Dobrým pastierom

 

V pondelok 16. marca si brat Jozef Abrman st. spieval svoju obľúbenú pieseň „Buď vôľa Tvoja, ó, Pane môj!“ Krátko nato si ho počas prechádzky jeho Pán povolal do nebeského domova. O večnosti v Božej prítomnosti mal neochvejnú istotu prameniacu zo živého osobného vzťahu s Pánom Ježišom Kristom a prial ju každému, koho poznal. Rodina, veriaci i známi sa s ním rozlúčili v sobotu 21. marca na cintoríne v Piešťanoch. Na pohrebe zaznela aj druhá jeho obľúbená pieseň „Našiel ma dobrý Pastier“, ktorá bola jeho životným vyznaním. Pripomeňme si touto skratkou život Božieho služobníka.

1921 – Narodil sa 14. 10. 1921 v Dolnom Ohaji ako starší z dvoch synov svojich rodičov.

1937 – Po prvý raz v živote sa dostáva k Biblii a pri jej čítaní prežíva osobné Božie pozvanie. Spoznáva skutočnosť, že Ježiš Kristus položil svoj život na kríži aj za jeho hriechy. Prijíma presvedčenie, že milujúcemu a spravodlivému Bohu ide o živý a osobný vzťah s každým človekom. Stáva sa znovuzrodeným kresťanom.

1942-45 – Povolávací rozkaz ho privádza do vojenskej služby a boja v 2. svetovej vojne. Bojoval proti nacizmu v Rusku po boku generála L. Svobodu a na Dukle. Získal ocenenia a niekoľko vyznamenaní, ktoré mu priniesli otvorené dvere k úspešnej politickej kariére v ČSSR. Ponuka sľubných perspektív a komunistických ideálov však nebola pre neho zlučiteľná s vierou v Ježiša Krista, ktorú žil oddane a bez kompromisov vo svojom každodennom živote.

1947 – Vstup do manželstva s Máriou, rodenou Brnovou, v ktorom sa narodili štyria synovia. Svoj spoločný život začínali v Dolnom Ohaji a následne žili vo Vrádišti (r. 1951-55), kde pracoval v malej firme a kde sa narodil druhý syn.

1955 – Presťahovanie do Piešťan. Tu sa Abrmanovcom narodili dvaja mladší synovia. Brat Abrman pracoval v Okresnom stavebnom podniku až do svojho dôchodku.

1956 – Založenie zhromaždenia pre kresťanov z rôznych cirkví. Stretnutia sa konali v jeho domácnosti každý štvrtok takmer 35 rokov.

1972 – Zakúpenie chaty na Remate pri Handlovej so zámerom, aby na nej prostredníctvom mládežníckych táborov podporili šírenie kresťanskej pravdy i za cenu osobného rizika vyplývajúceho z nepriazne bývalého režimu. Desiatky mladých ľudí spoznali Pána Ježiša Krista práve vďaka týmto táborom.

2005 – Smrť milovanej manželky bola vyvrcholením vyše 50-ročného harmonického manželstva, ktoré sa stalo obohatením pre mnohých vo všetkých podobách požehnania, ktoré pramení z jednoty, lásky a spoločného nasledovania Krista.

2015 – Do posledného dňa svojho života bol brat Abrman verný Bohu a aktívny v službe v Kresťanskom zbore v Novom Meste nad Váhom. Jeho životný odkaz zostáva pre nás všetkých trvalou inšpiráciou, aby bol Pán Ježiš Kristus na prvom mieste aj v našom živote, aby sme mohli žiť zmysluplný a harmonický život a pomôcť aj ďalším ľuďom a našim priateľom spoznať, že zmysel života sa dá nájsť len v autentickom a osobnom vzťahu s Ježišom Kristom.


Podľa materiálu od rodiny Abrmanovcov
spracoval PETER KOZÁR

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se

xTento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.