Rubrika: Ze zahraničí

HimáčalpradéšIndický štát Himáčalpradéš nazývajú „krajina bohov“. Atithi devo Bhava – Hosť je boh, možno čítať na plagátoch pri cestách. To je pri pochopení hinduistického náboženstva s veľkým množstvom bohov vítané pre turistov, ktorí sú poctení takýmto povýšením zo strany domácich. Tí sú vyučovaní správať sa k hosťom tak, ako sa správajú k svojim bohom. V ich myslení je hlboko zakorenená pohostinnosť.

Himáčal znamená obklopený snehom a tento štát sa nachádza v Malých Himalájach.Je to nádherný kraj v severnej časti Indie. Susedí s čínskym Tibetom, Kašmírom a ďalšími indickými štátmi. Pre mnohé tu rozšírené legendy o bohoch nazývajú ho tiež Dev Bhoomi – krajina bohov. Je to štát s najväčším počtom hinduistov (asi 95 %). Žije tu i malá menšina moslimov. Z celkového počtu obyvateľov – približne 6,9 miliónov – žije tu iba okolo 6000 kresťanov (0,1 %).

Hospodárska a sociálna situácia sa tu za posledné desaťročia veľmi zlepšila vďaka pokroku v poľnohospodárstve, vzdelávaní a cestovnom ruchu. Predaj elektriny z vodných elektrární veľmi pozdvihol ekonomiku štátu.

Tri činitele sú príčinou, že je veľmi malý počet kresťanov v tejto časti Indie. 1. Slabé komunikácie vo veľmi hornatom a vysoko položenom území s chladným podnebím. 2. Hrdá hinduistická a budhistická kultúra. 3. Rastúci materializmus v hospodársky a sociálne prosperujúcej spoločnosti.

Od príchodu misionárov z Ochranovskej jednoty bratskej po roku 1850 kresťanstvo poznačilo tento kraj. Severoindická cirkev zdedila väčšinu cirkevných budov postavených počas britskej vlády. Školy, nemocnice a malé kliniky, založené misionármi, boli obyvateľstvom veľmi dobre prijaté. Ale mnohí váhali prijať cudzieho Boha, ktorého zvestovali misionári. Napriek zákonu „proti obracaniu“, prijatému v tomto štáte, Pánova práca v ňom pokračuje a ľudia z rôznych vrstiev (kást) prichádzajú k viere v Krista.

Nový bratský zbor v Kullu Manali

Na začiatku roka 2012 sme s manželkou Beenou ako misijní pracovníci prišli z USA do Himáčalu. Cítili sme silné povolanie do tohto územia, ale nevedeli sme, kde začať. Našou modlitbou bolo, aby nám Pán pomohol založiť miestne zbory. Keďže sme pôvodne pochádzali z južnej Indie, neovládali sme miestny jazyk. Hoci úradná reč v Himáčale bola hindština, miestny jazyk bol iný a my sme sa museli učiť jazyk Pahari.

Zvolili sme si Dennú hviezdnu školu v Manali ako východisko pre naše pôsobenie. Je to uznávaná anglická kresťanská škola. Keď som sa stal učiteľom a poradcom študentov v nej, získal som si dôveru miestnych ľudí. Založenie zboru veriacich v Manali je odpoveďou na modlitby.

16.  júna 2013 veriaci, ktorí sem prišli z iných indických štátov kvôli duchovnej službe alebo zamestnaniu, zhromaždili sa v malej miestnosti k uctievaniu pri Pánovej pamiatke. Postupne začali zhromaždenia navštevovať i domáci kresťania. Pracovali sme spoločne, začali a rozširovali sme detský klub, pobyty mládeže a modlitebné, evanjelizačné a biblické zhromaždenia. Počet veriacich a návštevníkov rástol tak rýchlo, že sme si museli prenajať väčšiu miestnosť. Tú bolo v tomto turistami vyhľadávanom mieste najmä na kresťanský účel veľmi ťažké získať.

Na Veľkú noc roku 2014 boli pokrstení prví šiesti ľudia a v auguste toho roku ďalší štyria. Ďalší si žiadajú krst. V júni 2014 sme mali konferenciu, na ktorej sa zúčastnilo okolo 100 ľudí, veriacich i neveriacich. Teraz máme asi 35 ľudí, čo pravidelne navštevujú zhromaždenia.

Modlíme sa, aby sa práca rozšírila do ďalších miest a potom do všetkých jeho 12 administratívnych území.Naše činnosti

Pobyty mládežesa stali veľmi účinným spôsobom hlásania evanjelia. Mladí sú preň v tomto prostredí veľmi otvorení. Zatiaľ boli tri také pobyty a mnohí v nich vyznali svoju vieru v Krista. Odozva bola veľmi dobrá a mnohí sa chcú na nich zúčastniť v budúcnosti.

Anglické pobyty -v turistami vyhľadávanom mieste sa mnohí, najmä mladí chcú naučiť plynule hovoriť po anglicky. Mnohí sa hlásia na toto naše vyučovanie.

Vianočný programje príležitosťou na pozvanie našich priateľov a známych. Zvestujeme na ňom evanjelium, podávame obed a máme s nimi priateľské a duchovné rozhovory. V roku 2013 sa ho zúčastnilo 230 ľudí a v roku 2014 ich bolo 150. Niektorí pozvaní vyznali na ňom svoju vieru v Pána Ježiša.

Detský klub a nedeľná škola - v sobotnom klube deti počúvajú príbehy z Biblie, učia sa po anglicky, pozerajú kresťanské filmy a hrajú sa detské hry. Cez tieto deti získavame kontakty na ich rodičov. V nedeľnej škole prebieha vyučovanie z Biblie.

Pánova pamiatka a biblické zhromaždenia - nasledujeme novozákonný vzor uctievania. Bežne sa 40 ľudí zúčastňuje na zhromaždení v nedeľu predpoludním, z ktorých 20 je obrátených a pokrstených a niektorí ďalší budú pokrstení čoskoro. Máme osobitné biblické zhromaždenie vo štvrtok večer, kde preberáme na základe Biblie praktické témy kresťanského života.

Svedectvo Anthony Bosco Jacoba

Bol som vychovaný v rímsko-katolíckej rodine. V prvom roku svojho štúdia za bakalára počítačových aplikácií mi priateľ zvestoval evanjelium. Po mnohých mesiacoch diskusií a skúmania Písiem som poznal Pána a zaradil som sa do miestneho zboru v štáte Tamilnádu.

Zúčastnil som sa na jednom letnom pobyte. Keď tam bola daná výzva do duchovnej služby, prijal som ju a rozhodol som sa slúžiť Pánovi na plný čas. Pokračoval som v magisterskom štúdiu sociálnej práce a pracoval som pre Indickú dopravnú spoločnosť. Ale po krátkom čase som sa vzdal tohto zamestnania a prišiel som do Manali v štáte Himáčalpradéš, aby som tu začal svoju plnočasovú kresťanskú službu. Začal som tu ako učiteľ na kresťanskej škole a nadviazal som mnoho kontaktov so študentmi a rodičmi. Niekoľko miestnych ľudí prišlo k poznaniu Pána.

Prosby o modlitby        

Modlite sa za

• spasenie ľudí v štáte Himáčalpradéš, skrytom kraji sveta,
• vyslanie pracovníkov do všetkých 12 obvodov tohto štátu,
• nový bratský zbor, jeho príslušníkov a pôsobenie v okolí,
• podporu miestnych plnočasových pracovníkov,
• zdravie týchto pracovníkov v ohrození ťažkými chorobami,
• ochranu pred útokmi satana a démonických mocí v tomto kraji,
• oslávenie Pána Ježiša skrze evanjelium a životy kresťanov.

 


SHAJI MATTHEWS a jeho manželka BEENA

sú misijní pracovníci bratského hnutia

v Manali, štát Himáčalpradéš v Indii.

Z Echoes, marec 2015

preložil JÁN HUDECOstravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se

xTento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.