Dnes je

Verš pro tento týden

Buďte si navzájom oddaní v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti.

Rimanom 12,10

Čtení pro dnešní den

RubrikyRubrika: Ze zahraničí

Letný tábor v Gileáde 2014

 

Po mnohých zlých a smutných správach o ťažkom údele kresťanov na Blízkom východe dobre padne počuť o nich aj dobrú a radostnú správu, najmä keď sa týka tamojších mladých kresťanov, v ktorých má byť budúcnosť Cirkvi v tejto časti sveta. Túto správu podáva misijná skupina Manara International z Jordánska.

Sme povzbudení dobrými výsledkami tohoročného letného tábora. Táto služba je jedinečná a prekonávapôsobenie sveta na dorastencov. Cieľom táborov je vytvoriť v lete spojenie kresťanských žiakov a študentov z celého Jordánska. Účastníci tábora sú vo veku 7-18 rokov. Náš tábor trvá 4 noci a 5 dní a je umiestnený v Gileáde, na území, ktoré sa volá Soľ, západne od Ammánu. (Gileád je názov zariadenia Manary – pozn. prekl.)

V tomto roku sme v tábore mali 600 účastníkov a spolu s vedúcimi a pomocníkmi tu bolo dovedna viac ako 700 ľudí. Prišli zo všetkých okresov Jordánska, ale i z iných arabských krajín. Jeden z nich nám povedal svoju skúsenosť: vedel, že je kresťan, ale nevedel veľa o kresťanstve. Jeho otec mu niekedy čítal z Biblie, ale on tomu nerozumel. Avšak teraz v tábore dostal nové poznanie Biblie a Pána Ježiša. Väčšina účastníkov nikdy nepočula jasne zvestované evanjelium. Skúsenosť v tábore zmenila ich život.

Mali sme veľmi naplnený čas a jeho náplň tiahla účastníkov preč od toho, čo videli v televízii, počuli v telefónoch, videli vo svojich notebookoch a prežívali pri videohrách. Boli mimo svojej „zóny pohodlia“ a prežívali niečo nové a odlišné. Dni boli naplnené hrami, biblickými príbehmi, seminármi, diskusnými skupinami a samozrejme odpočinkom. Primerané aktivity boli stanovené pre každú vekovú skupinu.

Novým v tomto tábore bolo využívanie sociálnych sietí a ich webových stránok ako je Facebook. Pre náš tábor sme vytvorili webovú stránku, aby sme prostredníctvom nej boli naďalej spojení a mohli vykonávať po skončení tábora následnú činnosť. Cez ňu máme spojenie s približne 3 600 doterajšími účastníkmi letných táborov. Cez Facebook môže každý účastník posielať správy o sebe a klásť otázky. Na stránku chceme dať aj videá s dôležitými témami, ako sú napríklad Viera a Božia Trojjedinosť. Účastníci vytvorili následné skupiny, v ktorých sú aj ich vedúci, a tak môžu navzájom i s nimi zostať vo spojení. Sociálne siete a médiá môžu byť dvojsečnou zbraňou, ale my sa modlíme, aby nám tieto nástroje umožnili zostávať vo spojení s účastníkmi táborov tam, kde žijú. Cez ne sa chceme s nimi rozprávať a odpovedať na ich otázky.

Toho roku mali tábory v Gileáde významný vplyv na ich účastníkov. Jeden zo zahraničných pomocníkov povedal, že tábor bol naplnený prítomnosťou Pána Ježiša. Mnohí účastníci ani nechceli z neho odísť. Aj tí, čo sa necítili zdravotne dobre, odmietli odísť domov. Jeden z chlapcov povedal, že by si prial, aby tábor trval 2 mesiace. Vedúci nachádzali účastníkov kľačať na modlitbách, prosiť a uctievať Pána. A boli to i 15 a 14-roční chlapci aj dievčatá.

Účastníci kládli rôzne otázky, najmä o utrpení a bolesti, a chceli vedieť, kde je Pán Boh v týchto situáciách a prečo ich dovoľuje. Niektorí chceli hovoriť o ateizme. Mnohí verili, že je tu Stvoriteľ, ale niektorí si mysleli, že On opustil svet. Iné témy, o ktorých sa diskutovalo, boli Božia Trojjedinosť a Správnosť a pravdivosť Biblie – významne odlišné od tém v predošlých rokoch. Radi sme s chlapcami a dievčatami diskutovali o týchto témach.

Každý piatok nás v Gileáde navštevovali rodičia detí a mladých ľudí. Chceli vidieť, čo robia ich deti, kde spia a podobne. Boli vždy pozvaní na naše večerné zhromaždenie v amfiteátri, kde sa účastníci modlili a uctievali Boha a pritom pozorovali západ slnka. Využívali sme túto príležitosť, aby sme rodičom rozprávali dobrú zvesť, evanjelium. Potom rodičia mohli mať večeru so svojimi deťmi, prv než odišli domov.

Pred skončením tábora dostal každý účastník darček. Mladší dostali biblický príbeh a hračku, starší dostali Bibliu a denné čítanie. Po skončení tábora sme dostali dobré správy o niektorých jeho účastníkoch. Skupina 15 stredoškolákov sa rozhodla mať vlastné zhromaždenie vo Fuhaisi, meste neďaleko Ammánu. Vedúci a pomocníci z Ammánu ich navštevujú a usmerňujú. Mnohí ďalší účastníci sa rozhodli pripojiť k cirkvám a ich skupinám mládeže.

Vidíme, ako táto práca rastie a mení životy mnohých mladých ľudí. Väčšinu vedúcich a pomocníkov, čo prichádzajú slúžiť v Gileáde, tvoria takí, čo ako deti a mladí ľudia boli v minulosti sami účastníkmi táborov. A mnohí z bývalých účastníkov sú teraz vodcami v evanjelikálnych zboroch v Jordánsku. Je radostné vidieť, ako tieto tábory zmenili ich životy a chváliť za to Pána Boha.


Z článku od Manary International

preložil JÁN HUDEC


Poznámka prekladateľa: Manara International je medzinárodná misijná agentúra pre šírenie evanjelia a sociálnu pomoc v krajinách Blízkeho východu. Má sídlo v jordánskom Ammáne a poskytuje tiež sociálnu pomoc kresťanským utečencom zo Sýrie a Iraku.

 


Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se

xTento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.